افزایش اعتبار با کارتهای شتاب تلگرام

دسترسی کاربران

ایمیل / همراه
کلمه عبور
راهنمای عضویت  راهنمای عضویت
 بازیابی کلمه عبور    بازیابی کلمه عبور
ثبت نام   ثبت نام

نماد اعتماد الکترونیک

نمونه سوالات کنکور

آمار کاربران

کل کاربران عضو : 276,829
تعداد کل بازدیدها : 39,785,840
بازدید امروز : 4377
کاربران آنلاین : 14

Google+

به مرکزآزمون در گوگل امتياز مثبت دهيد !

خبر › اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص شرايط واگذاري خوابگاه در دانشگاههاي شيراز، كردستان، شهيد باهنركرمان و مازندران


 » نمایش آرشيو
 نمایش

: : اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص شرايط واگذاري خوابگاه در دانشگاههاي شيراز، كردستان، شهيد باهنركرمان و مازندران

بدينوسيله به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1390 كه علاقمند به انتخاب رشته در دانشگاههاي شيراز، كردستان و شهيد باهنركرمان هستند مي رساند، به علت محدوديت ظرفيت خوابگاه در اين دانشگاهها به تعداد محدودي از پذيرفته شدگان آن دانشگاهها مطابق با جداول زير خوابگاه داده مي شود. همچنين دانشگاه مازندران فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي است.
ملاك تخصيص خوابگاه به پذيرفته شدگان غيربومي اين دانشگاهها رتبه داوطلبان است كه به ترتيب از رتبه هاي برتر آغاز مي-شود. بديهي است، اين دانشگاهها براي ساير پذيرفته  شدگان هيچگونه امكانات خوابگاهي در اختيار ندارند.
جهت اطلاعات بيشتر درمورد وضعيت خوابگاههاي اين دانشگاهها به پايگاههاي اينترنتي آنها به آدرسهاي زير مراجعه نماييد:
 
 
 
رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه علوم رياضي
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
توضيحات
جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش نيمسال
عنوان گرايش
عنوان رشته
كد رشته
مرد
زن
دوم
اول
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
10
-
25
 
امار وكاربردها
1371
به 3 زن و 2 مرد خوابگاه داده مي شود
30
25
-
55
 
رياضيات وكاربردها
1372
به 2 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
15
-
30
 
علوم كامپيوتر
1373
به 2 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
15
-
30
 
فيزيك
1374
به 2 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
15
-
30
 
مهندسي اپتيك وليزر
1375
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
10
-
25
الكترونيك
مهندسي برق
1376
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
10
-
25
قدرت
مهندسي برق
1377
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
10
-
25
مخابرات
مهندسي برق
1378
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
 
15
 
10
 
-
 
25
 
 
 
مهندسي شيمي
 
1379
 
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
10
-
25
 
مهندسي صنايع
1380
به 2 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
20
10
-
30
 
مهندسي عمران
1381
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
13
12
-
25
سخت افزار
مهندسي كامپيوتر
1382
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
13
12
-
25
نرم افزار
مهندسي كامپيوتر
1383
به 2 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
مرد
ـــ
-
25
استخراج معدن
مهندسي معدن
1384
به 2 مرد خوابگاه داده مي شود
مرد
ـــ
-
25
اكتشاف معدن
مهندسي معدن
1385
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
10
10
-
20
 
مهندسي معماري
1386
به 2 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
15
-
30
 
مهندسي مكانيك
1387
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
10
-
25
متالوژي استخراجي
مهندسي مواد
1388
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
10
-
25
متالوژي صنعتي
مهندسي مواد
1389
به 2 مرد خوابگاه داده مي شود
مرد
ـــ
-
25
 
مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي
1390
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
10
-
25
 
مهندسي كشاورزي -اب
1391
محل تحصيل دانشكده زرند-پذيرش ازداوطلبان بومي
مرد
ـــ
-
30
استخراج معدن
كاردان فني معدن
 
1392
 
مرد
ـــ
-
30
 
كارداني معماري
1393
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
10
-
25
 
حسابداري
6303
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
10
-
25
 
حسابداري
6303
به 2 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
15
-
30
كاربردي
شيمي
6304
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
10
-
25
اقتصادبازرگاني
علوم اقتصادي
6305
 
15
15
-
30
 
كتابداري واطلاع رساني
6306
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
13
12
-
25
 
مديريت بازرگاني
6307
به 1 زن و 1 مرد خوابگاه داده مي شود
15
10
-
25
 
مهندسي كشاورزي اقتصاد كشاورزي
6308

 
 
دانشگاه كردستان -سنندج
توضيحات
جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش نيمسال
عنوان گرايش
عنوان رشته
كد رشته
مرد
زن
دوم
اول
به 5 زن و 5 مرد خوابگاه داده مي‌شود
20
20
-
40
 
امار وكاربردها
1672
به 4 زن و 6 مرد خوابگاه داده مي‌شود
24
16
-
40
 
رياضيات وكاربردها
1673
به 3 زن و 4 مرد خوابگاه داده مي‌شود
18
12
-
30
 
فيزيك
1674
به 5 زن و 5 مرد خوابگاه داده مي‌شود
20
20
-
40
الكترونيك
مهندسي برق
1675
به 3 زن و 4 مرد خوابگاه داده مي‌شود
16
14
30
-
قدرت
مهندسي برق
1676
به 4 زن و 4 مرد خوابگاه داده مي‌شود
18
18
-
36
 
مهندسي شهرسازي
1677
به 6 زن و 4 مرد خوابگاه داده مي‌شود
16
24
-
40
 
مهندسي شيمي
1678
به 4 زن و 4 مرد خوابگاه داده مي‌شود
22
18
-
40
 
مهندسي صنايع
1679
به 5 زن و 5 مرد خوابگاه داده مي‌شود
20
20
-
40
 
مهندسي عمران
1680
به 4 زن و 3 مرد خوابگاه داده مي‌شود
15
15
-
30
 
مهندسي فناوري اطلاعات
1681
به 5 زن و 5 مرد خوابگاه داده مي‌شود
20
20
-
40
نرم افزار
مهندسي كامپيوتر
1682
به 4 زن و 7 مرد خوابگاه داده مي‌شود
28
12
-
40
اكتشاف معدن
مهندسي معدن
1683
به 4 زن و 4 مرد خوابگاه داده مي‌شود
18
18
-
36
 
مهندسي معماري
1684
به 4 زن و 6 مرد خوابگاه داده مي‌شود
22
18
-
40
 
مهندسي مكانيك
1685
به 4 زن و 6 مرد خوابگاه داده مي‌شود
24
16
-
40
 
مهندسي كشاورزي -مكانيك ماشينهاي كشاورزي
1686
به 5 زن و 5 مرد خوابگاه داده مي‌شود
20
20
-
40
 
مهندسي كشاورزي -اب
1687
 
12
28
-
40
 
حسابداري
6371
 
12
28
-
40
 
مديريت بازرگاني
6372
به 5 زن و 5 مرد خوابگاه داده مي‌شود
20
20
-
40
 
مهندسي كشاورزي -اقتصاد كشاورزي
6373
 
 

دانشگاه شيراز
 
توضيحات
جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش نيمسال
عنوان گرايش
عنوان رشته
كد رشته
مرد
زن
دوم
اول
به 5 زن و 9 مرد خوابگاه داده مي شود
18
7
-
25
امار وكاربردها
1417
به 12 زن و 21 مرد خوابگاه داده مي شود
42
18
-
60
 
رياضيات وكاربردها
1418
به 6 زن و 10مرد خوابگاه داده مي‌شود
21
9
-
30
اتمي, حالت جامد, هسته اي
فيزيك
1419
 
56
24
-
80
الكترونيك, قدرت, كنترل, مخابرات
مهندسي برق
1420
به 6 زن و 11مرد خوابگاه داده مي‌شود
21
9
-
30
 
مهندسي شهرسازي
1421
به 7 زن و 13مرد خوابگاه داده مي‌شود
25
10
-
35
 
مهندسي شيمي
1422
به 7 زن و 13مرد خوابگاه داده مي‌شود
25
10
-
35
 
مهندسي عمران
1423
به 6 زن و 11مرد خوابگاه داده مي‌شود
21
9
-
30
سخت افزار, نرم افزار
مهندسي كامپيوتر
1424
به 6 زن و 11مرد خوابگاه داده مي‌شود
21
9
-
30
 
مهندسي معماري
1425
به 15 زن و 25مرد خوابگاه داده مي‌شود
49
21
-
70
 
مهندسي مكانيك
1426
به 7 زن و 13مرد خوابگاه داده مي‌شود
25
10
-
35
متالوژي صنعتي
مهندسي مواد
1427
به 6 زن و 11مرد خوابگاه داده مي‌شود
21
9
-
30
مخازن نفت
مهندسي نفت
1428
به 5 زن و 9مرد خوابگاه داده مي‌شود
18
7
-
25
 
مهندسي كشاورزي مكانيك ماشينهاي كشاورزي
1429
به 3 زن و 6مرد خوابگاه داده مي‌شود
11
4
-
15
 
مهندسي كشاورزي -مكانيزاسيون كشاورزي
1430
به 6 زن و 11مرد خوابگاه داده مي‌شود
21
9
-
30
 
مهندسي كشاورزي -اب
1431
به 6 زن و 10مرد خوابگاه داده مي‌شود
21
9
-
30
 
حسابداري
6329
به 6 زن و 10مرد خوابگاه داده مي‌شود
21
9
-
30
اقتصادنظري
علوم اقتصادي
6331
به 6 زن و 10مرد خوابگاه داده مي‌شود
21
9
-
30
 
كتابداري واطلاع رساني
6332
به 3 زن و 5مرد خوابگاه داده مي‌شود
11
4
-
15
 
مديريت بازرگاني
6333
به 3 زن و 7 مرد خوابگاه داده مي‌شود
14
6
-
20
 
مديريت جهانگردي
6334
به 5 زن و 9مرد خوابگاه داده مي‌شود
18
7
-
25
 
مديريت صنعتي
6335
به 5 زن و 9مرد خوابگاه داده مي‌شود
18
7
-
25
 
مهندسي كشاورزي -اقتصاد كشاورزي
6336
 
دانشگاه مازندران -بابلسر
 
فاقد خوابگاه
10
15
-
25
 
امار وكاربردها
1724
فاقد خوابگاه
16
24
-
40
 
رياضيات وكاربردها
1725
فاقد خوابگاه
12
13
-
25
 
علوم كامپيوتر
1726
فاقد خوابگاه
10
10
-
20
اتمي
فيزيك
1727
فاقد خوابگاه
10
10
-
20
حالت جامد
فيزيك
1728
فاقد خوابگاه
10
10
-
20
هسته اي
فيزيك
1729
فاقد خوابگاه
10
10
-
20
 
مهندسي شهرسازي
1730
فاقد خوابگاه
15
15
-
30
 
مهندسي شيمي
1731
فاقد خوابگاه
15
15
-
30
 
مهندسي عمران
1732
فاقد خوابگاه
15
15
-
30
 
مهندسي فناوري اطلاعات
1733
فاقد خوابگاه
15
15
-
30
نرم افزار
مهندسي كامپيوتر
1734
فاقد خوابگاه
10
10
-
20
 
مهندسي معماري
1735
فاقد خوابگاه
16
24
-
40
 
حسابداري
6382
فاقد خوابگاه
13
17
-
30
كاربردي
شيمي
6383
فاقد خوابگاه
16
24
-
40
اقتصادبازرگاني
علوم اقتصادي
6384
فاقد خوابگاه
16
24
-
40
اقتصادنظري
علوم اقتصادي
6385
فاقد خوابگاه
16
24
-
40
 
مديريت بازرگاني
6386
فاقد خوابگاه
16
24
-
40
 
مديريت جهانگردي
<
چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۰

کارشناسی ارشد 94 | ارشد فراگیر95کاردانی  فراگیر |  کاردانی سراسری | فنی و حرفه ای93  |  دکتری سراسری 94 |دکتری آزاد 95|دکتری وزارت بهداشت 94  | ارشد وزارت بهداشت 94| منابع  استخدامی 95 |نقشه سایت 

     linkedin      سوالات کاردانی به کارشناسی 94 , سوالات فنی و حرفه ای , دانلود مجموعه سوالات دکتری ازاد 85,96,87,88,89,90,91,92,93.95

  

ما را حمایت کنید
 

-