افزایش اعتبار با کارتهای شتاب تلگرام

دسترسی کاربران

ایمیل / همراه
کلمه عبور
راهنمای عضویت  راهنمای عضویت
 بازیابی کلمه عبور    بازیابی کلمه عبور
ثبت نام   ثبت نام

نماد اعتماد الکترونیک

نماد ساماندهی

logo-samandehi

نمونه سوالات کنکور

آمار کاربران

کل کاربران عضو : 280,961
تعداد کل بازدیدها : 49,049,224
بازدید امروز : 1379
کاربران آنلاین : 8

Google+

به مرکزآزمون در گوگل امتياز مثبت دهيد !

خبر › پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۵ دانشگاه علامه طباطبایی


 » نمایش آرشيو
 نمایش

: : پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۵ دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون استعدادهای درخشان جذب می نماید.

دانشگاه علامه طباطبایی ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب وزارت علوم از ﻣﯿﺎن متقاضیان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۶-۹۵ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد : 

داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبایی ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ” پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری ”  مصوب مورخ ۹۳/۳/۲۷وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶  آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه ، از ﻣﯿﺎن متقاضیان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۶-۹۵ ، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول ، بدون شرکت در آزمون ،  داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺸﺨﺼﺎت رﺷﺘﻪ/ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذیل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

الف- شرایط عمومی :

۱- اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

۲- متعهد به ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

۳- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ممنوعیت تحصیل ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح

ب- شرایط اختصاصی :

۱- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر و مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  از یکی از دانشگاهها ی داخل کشور

تبصره :صرفاً مدارک مربوط به کد رشته محل های دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی قابل قبول می باشد . یادآوری می نماید کد رشته محل‌های مجاز برای کلیه مقاطع تحصیلی و نیز عنوان کلیه دانشگاه ها در پایگاه اینترنتی معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، به نشانیwww.msrt.ir/fa/pages/home.aspx   ارائه شده است .

۲- دارا بودن میانگین کل ۱۶ و یا بالاتر در مقطع کارشناسی

۳-دارا بودن میانگین کل ۱۷ و یا بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

۴- بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.

۵- کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه مطابق با جدول ارزشیابی پیوست ( کسب حداقل  ۱۰ امتیاز از ردیف شماره ۱ بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل ۴ امتیاز از ردیف شماره ۱۱ مربوط به مدرک زبان ( برای دارندگان مدرک زبان ) ، از بخش امتیازات آموزشی  الزامی  است .  )

ج-نحوه ارائه مقالات یا فعالیت های علمی برگزیده :

۱- مقالات ارائه شده طبق جدول شماره ۱ مورد ارزیابی قرار گرفته و باید  چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چا پ بوده و  مرتبط با پایان نامه باشد .

تبصره ۱ : دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵ ، فرصت خواهد داشت که مقالات خود را که دارای گواهی پذیرش است  ،  به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید ، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد .

تبصره ۲ : منظور از پذیرش مقاله ، ‌پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد .

تبصره ۳ : گواهی پذیرش چاپ باید مورد تایید هیات تحریریه با ذکر شماره مجله و دوره آن بوده و زمان چاپ آن تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ( پایان بهمن سال ۱۳۹۵ ) باشد .

۲- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد .

۳- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر ( خورازمی ، فارابی ،رازی و یا ابن سینا )  باید تایید دبیرخانه جشنواره  را کسب و ارائه نمایند .

۴- برگزیدگان المپیادهای  علمی دانشجویی  باید تایید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند .

۵- مقاله  ، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن ، نفر اول باشد و یا نام وی بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضای هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع ، نویسنده مسئول کتاب  و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد ، در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت .

د-ظرفیت پذیرش :

۱- حداکثر ۲۰% ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره روزانه دکتری دانشگاه به پذیرش بدون آزمون دانشجویان واجد شرایط اختصاص دارد .

۲- ظرفیت مذکور مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه می باشد .

ه-نکات مهم :

۱-هر گونه اطلاع رسانی به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.atu.ac.ir صورت می پذیرد لذا ، به داوطلبان توصیه می شود به منظور اطلاع از زمان و مکان برگزاری مصاحبه و یا هر گونه نکته لازم، اطلاعیه های مربوطه را از طریق سایت دانشگاه بطور منظم پیگیری نمایند .

۲- دانش آموختگان حداکثر تا ۲ سال پس از فراغت از تحصیل می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری برخوردار شوند ، لذا داوطلبانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۲ و قبل از آن  فارغ التحصیل شده باشند ، مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند .

۳- دانشجویان نیمسال آخر ، در صورت فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ ۹۵/۶/۳۱ ، مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط و با ارائه مدارک لازم در این رقابت شرکت نمایند .

۴-دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی ، کلیه موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی ، پیام نور ، جامع علمی-کاربردی و همچنین دانش آموختگان‌ دوره های مجازی ،  نیمه حضوری  ، بین الملل ، پردیس بین الملل و پردیس خودگردان ، مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دکتری نمی باشند.

۵-دانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور ، مجاز به استفاده از این آیین نامه برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری نیستند .

۶- کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان (MCHE یا معادل آن در سایر آزمون‌ها ) تا قبل از آزمون جامع دکتری برای پذیرفته شدگان این سهمیه الزامی است . آزمون های زبان معتبر به قرار ذیل است .( گواهی زبان فقط تا دو سال معتبر است )

MSRT (MCHE) – IELTS –TOEFL(PBT)-TOEFL(IBT)-TOEFL(CBT)-TOLIMO

 

۷-اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره کارشناسی ارشد ، مطابق با جدول رشته ها می باشد.

۸-دانش آموختگان فقط در صورت دفاع از پایان نامه با درجه عالی یا بسیار خوب ( نمره ۲۰-۱۹ پایان نامه درجه عالی و نمره ۱۸/۹۹-۱۸ بسیار خوب محسوب می شود ) موفق به کسب امتیازات مربوط ، مطابق با جدول شماره ۱ خواهند شد .

۹- سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیاز دهی ، مطابق با جدول شماره ۲ ،  در مقطع کارشناسی ۸ نمیسال و در مقطع کارشناسی ارشد ۴ نیمسال است .

تبصره : داوطلبان رشته هایی که سنوات مجاز تحصیل آنها ، طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ،  در مقطع کارشناسی، ۹ نیمسال و کارشناسی ارشد  نا پیوسته ، ۵  نیمسال تصویب شده اند ،  امتیازات لازم را مطابق با جدول شماره ۲ اخذ خواهند نمود .

۱۰-در صورت انصراف فرد پذیرفته شده ، جایگزینی پذیرش نخواهد شد .

۱۱-تغییر رشته و گرایش در زمان مصاحبه و نیز بعد از قبولی و کسب پذیرش ، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود .

۱۲-مدارک داوطلبان و وجه دریافتی ، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا ، به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم ، مفاد آگهی را ، مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط ،  نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند .

۱۳-ارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه اصل کلیه مقالات ، کتب ،تألیفات و سایر فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و اجرایی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

۱۴ – دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود.

۱۵-  با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری بصورت تمام وقت می باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب نمایند .

۱۶- افرادی که در دوره کارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده کرده اند ، می توانند از این سهمیه در دوره دکتری نیز استفاده نمایند .

و- فرآیند اجرا :

۱-  امتیاز پژوهشی حداکثر ۴۰ امتیاز ( مطابق جدول شماره ۱ ) ، امتیاز آموزشی حداکثر ۳۰ امتیاز ( مطابق با جدول شماره ۲ ) و امتیاز مصاحبه حداکثر ۳۰ امتیاز ( مطابق با جدول شماره ۳  ) می باشد . امتیاز دهی به مدارک زبان متقاضیان ( برای دارندگان مدرک زبان ) ، عیناٌ مطابق جدول شماره ۴  صورت خواهد گرفت .

۲- امتیاز دهی توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد و داوطلبانی که حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را مطابق با  جداول شماره ۱ و ۲ و ۳  کسب نمایند ،  به ترتیب امتیاز در اولویت  بررسی قرار می گیرند .

۳-پس از بررسی های لازم ، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر ، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد .

۴- پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجووزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت .

ز-مدارک لازم :

 • فرم تکمیل شده تقاضا  بطور دقیق و خوانا
 • یک نسخه تصویر شناسنامه و کارت ملی
 • دو قطعه عکس که مشخصات داوطلب در آن پشت نویسی شده باشد
 • یک نسخه تصویر مدرک نمایانگر وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبان ذکور
 • یک نسخه تصویر گواهینامه و ریز نمرات تایید شده در دوره کارشناسی ارشد ( حتماً معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب و با احتساب نمره پایان‌نامه باید به تفکیک ارائه شود . )
 • یک نسخه تصویر گواهینامه و ریزنمرات تایید شده در دوره کارشناسی
 • ارائه گواهی رتبه مکتسبه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی ( الزامی نیست فقط در صورت کسب رتبه ارائه شود. )
 • یک نسخه تصویرگواهی دال بر احراز حد نصاب  یکی از آزمون های زبان معتبر مطابق با جدول شماره ۴  ( برای دارندگان مدرک زبان )
 • معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای برگزیدگان المپیاد
 • معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی ( خوارزمی ، فارابی ، رازی ، ابن سینا ) برای برگزیدگان جشنواره ها
 • تصویر کامل کلیه  مقالات علمی _ ترویجی ، علمی- پژوهشی ، ISC   ، ISI  ، که چاپ شده و یا دارای گواهی پذیرش چاپ  باشد.

( در صورت چاپ مقاله ، تصویر جلد مجله حتما ضمیمه  شود. )

 • گواهی پذیرش چاپ مقاله  برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند . ( با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۳ ماده ۱  بند ج  )
 • گواهی اعتبار درجه ی علمی ترویجی یا علمی پ‍ژوهشی ، ISI  ، ISC ،  مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد .
 • فرم تکمیل شده ی تعهد نامه مخصوص دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد
 • ارائه اصل ویک کپی از  فیش واریزی به مبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۹۸۷۲۲۹۲۰  به نام در آمدهای متفرقه دانشگاه علامه طباطبایی نزد بانک تجارت شعبه شهید سپهبد قره نی کد ۲۰۹ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور ( یک نسخه از فیش واریزی را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگاه دارید )

 ح – نحوه ثبت نام و ارسال مدارک :

۱-مهلت ارسال مدارک حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۴ خواهد بود.

۲- به مدارکی که ناقص و یا بعد از مهلت مقرر ارسال شده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۳-زمان و مکان  برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

داوطلبان بایستی کلیه مدارک لازم را از طریق پست سفارشی به نشانی :  تهران – بلوار دهکده المپیک – تقاطع بزرگراه شهید همت – سازمان مرکزی دانشگاه – طبقه اول _ دفتر استعداد های درخشان – کد پستی ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ ، ارسال و رسید پستی آن را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگه دارند. ضمناً  دانشگاه تحت هیچ شرایطی مدارک داوطلبان را به صورت دستی تحویل نخواهد گرفت .

روی پاکت حتما قید شود :  متقاضی پذیرش بدون آزمون ( سهمیه استعداد درخشان ) در دوره دکتری رشته / گرایش ///


دوشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۴

کارشناسی ارشد  | ارشد فراگیرکاردانی  فراگیر |  کاردانی سراسری | فنی و حرفه ایدکتری سراسری  |دکتری آزاد |دکتری وزارت بهداشت   | ارشد وزارت بهداشت 94| منابع  استخدامی  |نقشه سایت   وکیل در ایلام

     linkedin             


سوالات کاردانی به کارشناسی , سوالات فنی و حرفه ای , دانلود مجموعه سوالات دکتری ازاد 85,96,87,88,89,90,91,92,93.95.96.97