افزایش اعتبار با کارتهای شتاب تلگرام

دسترسی کاربران

ایمیل / همراه
کلمه عبور
راهنمای عضویت  راهنمای عضویت
 بازیابی کلمه عبور    بازیابی کلمه عبور
ثبت نام   ثبت نام

نماد اعتماد الکترونیک

نمونه سوالات کنکور

آمار کاربران

کل کاربران عضو : 276,814
تعداد کل بازدیدها : 39,759,476
بازدید امروز : 5235
کاربران آنلاین : 15

Google+

به مرکزآزمون در گوگل امتياز مثبت دهيد !

خبر › اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1390


 » نمایش آرشيو
 نمایش

: : اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1390

 پيرو انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) آزمون فوق، بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در اين آزمون مي‌رساند؛ براساس اعلام دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، اصلاحات ذيل (شامل كد رشته محل‌هاي جديد، كد رشته محل‌هاي حذفي و تغيير گرايش پذيرش) كه بعد از انتشار دفترچه مذكور به اين سازمان واصل گرديد، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد. لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، ضرورت دارد قبل از انتخاب رشته موارد ذيل را در دفترچه مذكور اعمال و سپس اقدام به انتخاب رشته نمايند.
1- كليه كد رشته محل‌هاي دوره مجازي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و اين اطلاعيه، مربوط به پذيرش دانشجو در سال 1390 بوده و كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته با توجه به رشته امتحاني، در صورت تمايل مي‌توانند نسبت به انتخاب اين كدرشته محلهاي دوره مجازي اقدام نمايند.
2- گرايش رشته مهندسي كشاورزي- اقتصادكشاورزي كد رشته محل 8297 دانشگاه پيام نور مركز تهران (واحد ري)، به مديريت و توليد كشاورزي اصلاح مي‌گردد.

3- كدرشته محل‌هاي 4685 و 5359 رشته‌هاي فيزيك و رياضي محض مؤسسه غيرانتفاعي خيام ـ مشهد و همچنين كد رشته محل 3520 مديريت MBA مؤسسه غيرانتفاعي قشم، براساس اعلام دفتر گسترش آموزش عالي حذف مي‌گردد.
4- پذيرش در رشته محل‌هاي 7541، 7542، 7548 و 7549 در دوره‌هاي روزانه و شبانه رشته امتحاني مهندسي فناوري اطلاعات (كد 1276) از گرايش 3 (شبكه‌هاي كامپيوتري) صورت خواهد گرفت. به عبارت ديگر منحصراً داوطلبان مجاز شده در گرايش 3 اين رشته امتحاني، مجاز به انتخاب رشته‌ محل‌هاي فوق مي‌باشند.
5- شيوه آموزشي كد رشته محل 1928 رشته آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان (كد رشته امتحاني 1110) در دوره شبانه دانشگاه علامه طباطبايي، بصورت «آموزش محور» بوده و با ظرفيت 15 نفر پذيرش مي‌نمايد.
6- شيوه آموزشي كد رشته محل 1882 رشته فرهنگ و زبان‌هاي باستاني (كد رشته امتحاني 1109) در دوره شبانه دانشگاه علامه طباطبايي، بصورت «آموزش محور» بوده و با ظرفيت 15 نفر پذيرش مي‌نمايد.
7- رشته محل‌هاي ذيل به رشته محل‌هاي موجود در دفترچه فوق اضافه مي‌گردد.

1102- جغرافياي طبيعي (كد گرايش 1)
دوره
كدمحل تحصيل
دانشگاه محل تحصيل
ظرفيت‌پذيرش
در نيمسال اول
ملاحظات
روزانه
3569
دانشگاه مازندران- بابلسر
4
گرايش ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي
شبانه
3570
دانشگاه مازندران- بابلسر
4
گرايش ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي
1105- توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (كد گرايش 2)
روزانه
3584
دانشگاه علامه طباطبايي
8
 
1105- اقتصاد انرژي (كد گرايش 4)
روزانه
3571
دانشگاه علامه طباطبايي
5
فقط مرد
شبانه
3572
دانشگاه علامه طباطبايي
9
فقط مرد-شيوه آموزش محور
1106- تربيت بدني و علوم ورزشي- حركات اصلاحي و آسيب شناسي (كد گرايش 5)
دوره
كدمحل تحصيل
دانشگاه محل تحصيل
ظرفيت‌پذيرش
در نيمسال اول
ملاحظات
روزانه
3573
دانشگاه علامه طباطبايي
5
فقط مرد
شبانه
3574
دانشگاه علامه طباطبايي
9
فقط مرد-شيوه آموزش محور
1111-  علوم قرآن و حديث (كد گرايش 1)
روزانه
3575
دانشگاه بوعلي سينا همدان
2
 
شبانه
3576
دانشگاه بوعلي سينا همدان
3
 
1112- الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي (كد گرايش 1)
روزانه
3577
دانشگاه مازندران- بابلسر
6
 
مجازي
3582
مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نورطوبي- تهران
50
شيوه آموزش محور-شرايط درانتهاي دفترچه شماره2 –پذيرش براي عنوان رشته علوم اسلامي-فقه و مباني حقوق اسلامي
1117- علوم تربيتي- تكنولوژي آموزشي (كد گرايش 7)
روزانه
3578
دانشگاه تربيت معلم تهران
8
محل تحصيل كرج
1125- مديريت جهانگردي - برنامه‌ريزي توسعه جهانگردي (كد گرايش 2)
غيرانتفاعي
3579
دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي اصفهان
19
 
1134- حسابداري (كد گرايش 1)
روزانه
3580
دانشگاه علامه طباطبايي
5
فقط مرد-گرايش حسابرسي
شبانه
3581
دانشگاه علامه طباطبايي
20
فقط مرد- گرايش حسابرسي -شيوه آموزش محور
شبانه
3585
دانشگاه علامه طباطبايي
20
شيوه آموزش محور
غيرانتفاعي
3583
موسسه غيرانتفاعي روزبهان ساري
19
 
1138- مديريت رسانه (كد گرايش 2)
شبانه
3590
دانشگاه علامه طباطبايي
20
شيوه آموزش محور
1142- مديريت بازرگاني (كد گرايش 1)
روزانه
3594
دانشگاه علامه طباطبايي
10
گرايش بازاريابي
شبانه
3595
دانشگاه علامه طباطبايي
20
گرايش بازرگاني بين‌الملل ـ شيوه آموزش محور
شبانه
3597
دانشگاه علامه طباطبايي
20
گرايش مديريت بيمه ـ شيوه آموزش محور
1142- مديريت دولتي (كد گرايش 2)
روزانه
3587
دانشگاه علامه طباطبايي
10
گرايش تشكيلات و روشها
روزانه
3588
دانشگاه علامه طباطبايي
10
گرايش منابع انساني
شبانه
3589
دانشگاه علامه طباطبايي
20
گرايش سيستم‌هاي اطلاعاتي ـ شيوه آموزش محور
1142- مديريت صنعتي (كد گرايش 3)
شبانه
3599
دانشگاه علامه طباطبايي
20
گرايش تحقيق در عمليات ـ شيوه آموزش محور
شبانه
3600
دانشگاه علامه طباطبايي
20
گرايش توليد ـ شيوه آموزش محور
1142- مديريت فناوري اطلاعات (كد گرايش 4)
شبانه
3596
دانشگاه علامه طباطبايي
20
شيوه آموزش محور
 
1142- مديريت تكنولوژي (كد گرايش 5)
دوره
كدمحل تحصيل
دانشگاه محل تحصيل
ظرفيت‌پذيرش
در نيمسال اول
ملاحظات
روزانه
3598
دانشگاه علامه طباطبايي
10
گرايش انتقال تكنولوژي
1142- مديريت مالي (كد گرايش 6)
روزانه
3592
دانشگاه علامه طباطبايي
10
 
1142- كارآفريني (كد گرايش 7)
شبانه
3586
دانشگاه علامه طباطبايي
20
شيوه آموزش محور
1148- مديريت اجرايي (كد گرايش 1)
روزانه
3593
دانشگاه علامه طباطبايي
10
 
1148- مديريت امور شهري (كد گرايش 3)
روزانه
3591
دانشگاه علامه طباطبايي
10
 
1201- زمين شناسي- تكتونيك (كد گرايش 3)
روزانه
5630
دانشگاه بوعلي سينا همدان
2
 
شبانه
5631
دانشگاه بوعلي سينا همدان
3
 
1203- شيمي– شيمي فيزيك (كد گرايش 1)
روزانه
5632
دانشگاه سمنان
4
 
شبانه
5633
دانشگاه سمنان
2
 
1203- شيمي- شيمي معدني (كد گرايش 3)
روزانه
5634
دانشگاه سمنان
4
 
شبانه
5635
دانشگاه سمنان
2
 
1204- علوم وفناوري نانو- نانو فيزيك (كد گرايش 2)
روزانه
5636
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
7
فقط مرد-محل تحصيل شاهين شهراصفهان-شرايط در انتهاي دفترچه شماره 2
شبانه
5637
دانشگاه صنعتي مالك اشتر
8
1208- رياضي كاربردي (كد گرايش 2)
روزانه
5638
دانشگاه مازندران- بابلسر
2
گرايش تحقيق در عمليات
شبانه
5639
دانشگاه مازندران- بابلسر
2
گرايش تحقيق در عمليات
1209- علوم كامپيوتر (كد گرايش 1)
روزانه
5640
دانشگاه علامه طباطبايي
5
فقط مرد
شبانه
5641
دانشگاه علامه طباطبايي
9
فقط مرد-شيوه آموزش محور
1251- مهندسي برق- قدرت (كد گرايش 2)
روزانه
7853
دانشگاه اراك
2
 
1251- مهندسي برق- كنترل (كد گرايش 4)
روزانه
7845
دانشگاه بوعلي سينا همدان
2
 
شبانه
7846
دانشگاه بوعلي سينا همدان
3
 
 
1272- مهندسي مواد- شناسايي و انتخاب مواد مهندسي (كد گرايش 1)
دوره
كدمحل تحصيل
دانشگاه محل تحصيل
ظرفيت‌پذيرش
در نيمسال اول
ملاحظات
روزانه
7847
دانشگاه بوعلي سينا همدان
2
 
شبانه
7848
دانشگاه بوعلي سينا همدان
3
 
1276- مهندسي فناوري اطلاعات (IT)- شبكه‌هاي كامپيوتري (كد گرايش 3)
روزانه
7849
دانشگاه بوعلي سينا همدان
2
 
شبانه
7850
دانشگاه بوعلي سينا همدان
3
 
1277- مهندسي كامپيوتر- هوش مصنوعي (كد گرايش 2)
روزانه
7851
دانشگاه سمنان
4
 
شبانه
7852
دانشگاه سمنان
2
 
1350- مديريت شهري (كد گرايش 3)
مجازي
9459
مؤسسه غيرانتفاعي مجازي نور طوبي-تهران
50
شيوه آموزش محور-شرايطدرانتهاي دفترچه شماره2
1351- طراحي شهري (كد گرايش 1)
روزانه
9455
دانشگاه بوعلي سينا همدان
2
 
شبانه
9456
دانشگاه بوعلي سينا همدان
3
 
1352- مهندسي معماري (كد گرايش 1)
روزانه
9457
دانشگاه بوعلي سينا همدان
2
 
شبانه
9458
دانشگاه بوعلي سينا همدان
3
 


پنج شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۰

کارشناسی ارشد 94 | ارشد فراگیر95کاردانی  فراگیر |  کاردانی سراسری | فنی و حرفه ای93  |  دکتری سراسری 94 |دکتری آزاد 95|دکتری وزارت بهداشت 94  | ارشد وزارت بهداشت 94| منابع  استخدامی 95 |نقشه سایت 

     linkedin      سوالات کاردانی به کارشناسی 94 , سوالات فنی و حرفه ای , دانلود مجموعه سوالات دکتری ازاد 85,96,87,88,89,90,91,92,93.95

  

ما را حمایت کنید
 

-