افزایش اعتبار با کارتهای شتاب تلگرام

دسترسی کاربران

ایمیل / همراه
کلمه عبور
راهنمای عضویت  راهنمای عضویت
 بازیابی کلمه عبور    بازیابی کلمه عبور
ثبت نام   ثبت نام

نماد اعتماد الکترونیک

نماد ساماندهی

logo-samandehi

نمونه سوالات کنکور

آمار کاربران

کل کاربران عضو : 280,954
تعداد کل بازدیدها : 48,852,956
بازدید امروز : 955
کاربران آنلاین : 2

Google+

به مرکزآزمون در گوگل امتياز مثبت دهيد !

خبر › کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی


 » نمایش آرشيو
 نمایش

: : کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی

تحلیل کنکور 92 کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی

تکوین گیاهی

در آزمون كارشناسي ارشد علوم گیاهی سال 92 ، مانند ساير دروس تخصصي تعداد سوالات درس تكوين گیاهی 30 سوال بود و نسبت به سال گذشته نيز تغييري نداشت. 3 سوال از فصل ریخت شناسی گیاهی ـ مورفولوژي دستگاه رويشي ، 7 سوال از فصل ریخت شناسایی گیاهی ـ مورفولوژي دستگاه زایشی، 7 سوال از فصل تشریح گیاهی- آناتومی دستگاه رویشی، 2 سوال از فصل تشریح گیاهی ـ آناتومی دستگاه زایشی، 2 سوال از فصل ریخت‌زایی و اندام‌زایی در گیاهان ـ ارگانوژنز ، 3 سوال از فصل ریخت‌زایی و اندام‌زایی در گیاهان ـ مورفوژنز، 4 سوال از فصل ریخت‌زایی و اندام‌زایی در گیاهان ـ یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه‌ای در گیاهان و 2 سوال از فصل ریخت‌زایی و اندام‌زایی در گیاهان ـ نمو گیاهی بود.

همانند روند سال‌هاي قبل بيشتر سوال‌ها از فصل ریخت شناسی گیاهی ـ مورفولوژي دستگاه زایشی و تشریح گیاهی- آناتومی دستگاه رویشی طرح شده بود. اين فصل در سال‌هاي قبل نيز بيشتر سوال‌ها را به خود اختصاص مي‌داد. اما در آزمون سال 91، 12 سوال از 30 سوال از اين فصل‌ها طرح شد كه نشان از اهميت اين فصل ها دارد. نكته‌اي كه در سوالات امسال به چشم مي‌خورد طرح 11 سوال از مبحث ریخت‌زایی و اندام‌زایی در گیاهان ـ ارگانوژنز و مورفوژنز بود. از لحاظ سختي سوالات آزمون 91 خيلي با سال‌هاي قبل متفاوت نبودند.


تنه مشترک

در آزمون كارشناسي ارشد سال 92 (بهمن 91) با تغييراتي در درس تنه مشترك روبه‌رو شديم و اين تغييرات شامل تعداد سوالات بود كه از 50 سوال در آزمون سال 91 به 40 سوال در آزمون سال 92 كاهش يافته بود. نحوه طراحي سوالات تا حدودي تغيير كرده بود به اين صورت كه در بودجه‌بندي طرح سوالات از مباحث مختلف، در آزمون 91 نسبت به 92 شاهد تغييراتي بوديم از مباحثي كه در آزمون 92 سوال طرح شده بود سال گذشته (91) سوالي در نظر گرفته نشده بود و مباحثي نيز وجود داشتند كه امسال براي اين اولين بار از آن‌ها سوال طرح مي‌شد. مي‌توان گفت مهم‌ترين مباحث نوتركيبي و جهش، مهندسي ژنتيك، رده‌بندي باكتري‌ها، ساختار باكتري‌ها، جانورشناسي، جنين شناسي جانوري، رده‌بندي گياهي، هورمون‌هاي گياهي، اكولوژي و كروماتوگرافي بوده است. با توجه به بررسي سوالات آزمون 91 و 92 مي‌توان پيشنهاد كرد داوطلباني كه مايل به شركت در آزمون 93 كارشناسي ارشد اين رشته هستند با مطالعه بيشتر بر كليه مباحث تسلط يافته تا پراكندگي و تعدد دروس در اين درس باعث از دست دادن درصدشان در اين درس نشود.


زبان تخصصی

به طور کلی زبان كارشناسي ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو براي پاسخگويي استفاده كرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقايسه با سال گذشته تقريباً در يك سطح قرار داشتند، با توجه به اين موضوع كه متون زبان تخصصي ممكن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بيشتر متون مرتبط و آشنايي با لغات و اصطلاحات تخصصي به داوطلبان توصيه مي‌شود.


سیستماتیک گیاهی

در آزمون كارشناسي ارشد علوم گیاهی سال 92 (بهمن 91)، مانند ساير دروس تخصصي تعداد سوالات درس سيستماتیک گیاهی 30 سوال بود و تغييري نسبت به سال گذشته نداشت. 2 سوال از فصل سیستماتیک گیاهی 1ـ بریوفیت‌ها ، 3 سوال از فصل سیستماتیک گیاهی، 1 سوال از نهانزادان آوندی، 2 سوال از فصل سیستماتیک گیاهی بازدانگان ، 4 سوال از فصل سیستماتیک گیاهی، تک لپه‌ای‌ها 7 سوال از فصل سیستماتیک گیاهی دو لپه‌ای‌ها، 1 سوال از فصل تاکسونومی ـ تاکسونومی مدرن، 4 سوال از فصل تاکسونومی - اصول و روشهای رده بندی در گیاهان، 1 سوال از فصل تاکسونومی ـ فلور ایران، 3 سوال از فصل تالوفیت‌ها- قارچ شناسی، 4 سوال از فصل تالوفیت‌ها- جلبک شناسی بود و هیچ سوالی از اکولوژی مطرح نشده بود.

همانند روند سال‌هاي قبل بيشتر سوال‌ها از فصل سیستماتیک گیاهی، تک لپه‌ای‌ها و سیستماتیک گیاهی و دو لپه‌ای‌ها طرح شده بود. اين فصل در سال‌ قبل نيز بيشتر سوال‌ها را به خود اختصاص مي‌داد. اما در آزمون سال 91، 50 درصد سوال‌ها يعني15سوال از 30 سوال از اين فصل طرح شد كه نشان از اهميت اين فصل دارد. نكته‌اي كه در سوالات امسال به چشم مي‌خورد طرح 12سوال از مبحث دو لپه‌ای‌ها بود. از لحاظ سختي سوالات آزمون، خيلي با سال‌هاي قبل متفاوت نبودند اما سوالات امسال زيركانه طرح شده و در خود تله داشتند در صورتي كه داوطلب به تمام مفاهيم دقت نمي‌كرد به راحتي ممكن بود گزينة اشتباه را انتخاب كند.


فیزیولوژی گیاهی

در آزمون كارشناسي ارشد زیست شناسی گیاهی سال 92 ، مانند ساير دروس تخصصي تعداد سوالات درس فیزیولوژی گیاهی همانند سال‌های قبل 30 سوال بود. طبق سال‌های اخیر منبع همه سوال‌ها کتاب فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر بود. 2 سوال از فصل تغذیه معدنی، 3 سوال از فصل ترابری مواد محلول، 3 سوال از فصل فتوسنتز ـ واکنش‌های نوری، 5 سوال از فصل فتوسنتز ـ واکنش‌های کربن، 1 سوال از فصل تراسپاری در آوند آبکش، 1 سوال از فصل تنفس و متابولیسم چربی‌ها، 5 سوال از فصل همانند سازی با عناصر غذایی، 1 سوال از فصل فیتوکروم، 1 سوال از فصل اکسین، 4 سوال از فصل ژیبرلین، 1 سوال از فصل سیتوکینین، 1 سوال از فصل اتیلن و2 سوال از فصل آبسیزیک اسید.

در مقایسه با آزمون سال 91 متوجه می شویم که بیشترین سوالات سال‌های اخیر مربوط به فصل‌های فتوسنتز ـ واکنش‌های کربن (5سوال 91 و 5 سوال 92) و همانندسازی با عناصر غذایی(4 سوال 91 و 5 سوال 92) می باشد که نشان از اهمیت این فصل‌ها است. در ضمن فصول تغذیه معدنی، فتوسنتز ـ واکنش‌های نوری، تنفس و متابولیسم چربی‌ها و هورمون‌ها نیز از اهمیت خاصی برخوردارند. برخلاف سال 91 ، در سال 92 از فصول فتوسنتز ـ بررسی فیزیولوژیکی و اکولوژیکی و نظارت بر گلدهی سوالی مطرح نشده بود و تعداد سوالات از فصل تغذیه معدنی (سال 91، 6 سوال، سال 92، 2 سوال) نسبت به سال 91 کاهش یافته بود.

در مجموع داوطلب با مطالعه دقیق کتاب فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر می‌توانست به راحتی به 90% سوالات جواب صحیح دهد.


چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۲

کارشناسی ارشد  | ارشد فراگیرکاردانی  فراگیر |  کاردانی سراسری | فنی و حرفه ایدکتری سراسری  |دکتری آزاد |دکتری وزارت بهداشت   | ارشد وزارت بهداشت 94| منابع  استخدامی  |نقشه سایت   وکیل در ایلام

     linkedin             


سوالات کاردانی به کارشناسی , سوالات فنی و حرفه ای , دانلود مجموعه سوالات دکتری ازاد 85,96,87,88,89,90,91,92,93.95.96.97