افزایش اعتبار با کارتهای شتاب تلگرام

دسترسی کاربران

ایمیل / همراه
کلمه عبور
راهنمای عضویت  راهنمای عضویت
 بازیابی کلمه عبور    بازیابی کلمه عبور
ثبت نام   ثبت نام

نماد اعتماد الکترونیک

نمونه سوالات کنکور

آمار کاربران

کل کاربران عضو : 277,031
تعداد کل بازدیدها : 40,106,107
بازدید امروز : 8119
کاربران آنلاین : 24

Google+

به مرکزآزمون در گوگل امتياز مثبت دهيد !

خبر › اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با تاريخ و مكان برگزاري آزمون عملي از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز تربيت بدني و علوم ورزشي، موسيقي، هنرهاي تجسمي، مراقبت پرواز، علوم


 » نمایش آرشيو
 نمایش

: : اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با تاريخ و مكان برگزاري آزمون عملي از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز تربيت بدني و علوم ورزشي، موسيقي، هنرهاي تجسمي، مراقبت پرواز، علوم

 پيرو اطلاعيه روز دوشنبه 28/6/1390 مندرج در سايت سازمان سنجش آموزش كشور، بدين‌وسيله توجه معرفي‌شدگان چند‌برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز مراقبت پرواز (كد 2129)، رشته‌ تحصيلي نيمه‌متمركز علوم انتظامي (كد 3349)، رشته امتحاني نيمه‌متمركز تربيت‌بدني و علوم‌ورزشي (كد 512)، رشته امتحاني نيمه متمركز موسيقي (كد 604) ، رشته امتحاني نيمه‌متمركز فوريتهاي پزشكي (كد 114) و رشته امتحاني نيمه‌متمركز هنرهاي تجسمي (كد 605) آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1390 را به منظور انجام مراحل مصاحبه و يا آزمون عملي و ساير مراحل مختلف گزينش رشته‌هاي تحصيلي ذيربط به موارد زير جلب مي نمايد:

الف- (موضوع پرداخت هزينه آزمون عملي براي بندهاي ب، ج و د مندرج در زير) كليه معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي امتحاني نيمه‌متمركز تربيت‌بدني و علوم ورزشي (كد 512)، موسيقي (كد 604) و هنرهاي تجسمي (گرايشهاي آموزش هنرهاي تجسمي و ارتباط تصويري : كد 605 ) آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1390 به منظور شركت در مراحل مختلف آزمون عملي و يا طراحي لازم است مبلغ 000/59 (پنجاه و نه هزار) ريال بابت هزينه آزمون عملي به حساب جاري 748 خزانه داري كل بانك مركزي نزد بانك ملي جمهوري اسلامي ايران (قابل واريز در كليه شعبه‌هاي بانك ملي ايران) و بنام سازمان سنجش آموزش كشور واريز و فيش مربوط را  نزد خود نگهداري تا در روز آزمون مربوط(آزمون عملي و يا آزمون طراحي) به نماينده سازمان سنجش مستقر در حوزه رفع نقص تحويل نمايند.
تذكرات بسيار مهم: 1- از آنجا كه معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي نيمه متمركز آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته، انتخاب رشته مجدد نخواهند داشت، لذا نيازي به درج شماره فيش واريزي در سايت سازمان سنجش آموزش كشور ندارند.
2- داوطلبان رشته‌هاي امتحاني بندهاي "ب، ج و د" مندرج در اين اطلاعيه ابتدا لازم است از قرار گرفتن نام خود در رديف معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي مذكور مطمئن شده، سپس نسبت به واريز وجه لازم به منظور شركت در آزمون علمي و يا عملي اقدام نمايند.
ب – رشته امتحاني تربيت بدني و علوم ورزشي
 داوطلباني كه‌ اسامي ‌آنان‌ قبلاً (28/6/1390) به عنوان‌ معرفي‌‌شده‌ چندبرابر ظرفيت رشته امتحاني تربيت ‌بدني‌ و علوم ‌ورزشي‌(كد 512)  در سايت سازمان سنجش آموزش كشور اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ پس از اقدام لازم درخصوص بند "الف" اين اطلاعيه (موضوع پرداخت هزينه آزمون عملي) براي‌ شركت‌ در مراحل معاينه‌ و آزمون‌ عملي‌ با همراه‌ داشتن‌ فيش پرداخت هزينه آزمون عملي، يك قطعه‌ عكس‌ 4×3 جديد، كارت ملي يا شناسنامه‌ عكسدار، كفش‌ و لباس ورزشي‌ منحصراً در روز تعيين‌ شده‌ با توجه‌ به‌ استان ‌محل ‌‌‌اقامت خود (همان استان محل آزمون در تاريخ 6/5/1390) ‌به‌ نشانيهاي مندرج در اطلاعيه پيك سنجش روزهاي دوشنبه 16/8/1390 و 23/8/1390 مراجعه‌ نمايند. بديهي ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ شناسنامه‌‌ و يا كارت ملي، عكس و فيش هزينه آزمون عملي‌، از داوطلب‌ آزمون ‌عملي‌، مصاحبه‌ و معاينه‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.
تذكرات‌ مهم:
1) نمره‌ آزمون‌ عملي ‌رشته امتحاني نيمه‌متمركز تربيت‌بدني و علوم ورزشي به عنوان ‌يك‌‌ درس‌ با ضريب 1 در گزينش‌ نهايي‌ اعمال‌ خواهد شد.
2) معرفي ‌‌شدگان‌ بايد از سلامت‌ كامل‌ جسم‌ و روان‌ برخوردار باشند.
3) آزمون عملي غير قابل تكرار و تمديد است.
4) آزمون عملي كليه‌ معرفي‌شدگان‌ خواهر در روز پنج شنبه 26/8/1390 و كليه معرفي‌شدگان‌ برادر در روز جمعه 27/8/1390 مي‌باشد و دانشگاه محل آزمون در اطلاعيه‌اي كه در سايت اين سازمان و نشريه پيك سنجش روزهاي دوشنبه 16/8/1390 و 23/8/1390 درج مي‌گردد، اعلام خواهد شد.
ج- رشته امتحاني موسيقي
 داوطلباني كه‌ اسامي ‌آنان‌ قبلاً (28/6/1390) به عنوان‌ معرفي‌‌شده‌ چندبرابر ظرفيت رشته امتحاني نيمه متمركز موسيقي (كد 604) در سايت سازمان سنجش آموزش كشور اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ براي اطلاع از تاريخ و محل آزمون عملي به اطلاعيه اين سازمان كه در روز دوشنبه مورخ 2/8/1390 در نشريه پيك سنجش و سايت اين سازمان منتشر مي‌گردد، مراجعه نمايند.
د- رشته امتحاني هنرهاي تجسمي
 داوطلباني كه‌ اسامي ‌آنان‌ قبلاً (28/6/1390) به عنوان‌ معرفي‌‌شده‌ چندبرابر ظرفيت رشته امتحاني هنرهاي تجسمي (گرايشهاي آموزش هنرهاي تجسمي و ارتباط تصويري:كد 605 ) در سايت سازمان سنجش آموزش كشور اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ پس از اقدام لازم درخصوص بند "الف" اين اطلاعيه (موضوع پرداخت هزينه آزمون طراحي) براي‌ شركت‌ در آزمون‌ طراحي با همراه‌ داشتن‌ فيش پرداخت هزينه آزمون طراحي، يك قطعه‌ عكس‌ 4×3 جديد و كارت ملي و يا شناسنامه‌ عكسدار منحصراً در روز تعيين‌ شده‌ با توجه‌ به‌ استان ‌محل ‌‌‌اقامت خود (همان استان محل آزمون در تاريخ 6/5/1390) ‌به‌ نشانيهاي درج ‌‌شده‌ در كارت ورود به جلسه آزمون مراجعه‌ نمايند. بديهي ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ كارت ورود به جلسه، شناسنامه‌‌ و يا كارت ملي، عكس و فيش هزينه آزمون طراحي‌، از داوطلب‌ آزمون طراحي ‌به ‌عمل ‌نخواهد آمد.
1- روز توزيع كارت : توزيع كارت شركت در آزمون درس طراحي كليه معرفي‌شدگان به صورت اينترنتي خواهد بود. لذا كليه معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته امتحاني نيمه‌متمركز هنرهاي تجسمي (گرايشهاي آموزش هنرهاي تجسمي و ارتباط تصويري : كد 605 ) لازم است براي پرينت كارت ورود به جلسه آزمون طراحي در يكي از روزهاي سه‌شنبه 17/8/1390 تا پنج‌شنبه 19/8/1390 به سايت سازمان مراجعه و با وارد كردن اطلاعات ثبت‌نامي نسبت به پرينت كارت خود اقدام نمايند. چنانچه داوطلبي با توجه به رشته معرفي شده خود در سايت با پرينت كارت و اطلاعات مندرج در آن مغايرتي مشاهده نمود بايد به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص شهرستان برگزاري آزمون مراجعه نمايد.
2- روز برگزاري آزمون : آزمون درس طراحي رأس ساعت 00/15 (سه بعداز ظهر) روز جمعه 20/8/1390 برگزار مي‌گردد و داوطلبان بايستي براي شركت در جلسه آزمون حداقل يك ساعت قبل از شروع آزمون در جلسه حضور داشته باشند.براي حضور در جلسه، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار و فيش هزينه آزمون عملي الزامي است.
 3- مدارك مورد نياز : 1- زير دستي‌‌ مقوايي ‌يا فيبر به‌ ابعاد 50×35 سانتي ‌متر. 2- گيره‌هاي ‌كاغذ. 3- مدادهاي‌‌ رنگي. 4- مداد سياه‌ پر رنگ‌‌ و نرم.‌ 5- مداد پاكن‌ و مداد تراش 6- مداد اتود و مداد طراحي.‌ 7- خط‌كش‌ و گونياي‌ كوچك، پرگار و وسايل مرتبط.
تذكر بسيار مهم : داوطلبان از همراه داشتن وسايل زير در جلسه آزمون جداً خودداري فرمايند :
1- هرگونه مقوا، كاغذ و استفاده از وسايل نظير آنان 2- ماژيك 3- لاكهاي الكلي و تينري 4- روان نويس 5- راپيد‌ و رنگهاي پودري و مايع 6- خودنويس 7- گراف، آبرنگ، رنگ گواش، مركب و ساير وسايل مشابه 8- همچنين از الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستي و غيره به كار عملي خودداري گردد.
 
جدول شماره 2- محل رفع نقص كارت ورود به جلسه آزمون درس طراحي رشته‌ امتحاني هنرهاي تجسمي(گرايشهاي آموزش هنرهاي تجسمي و ارتباط تصويري : كد 605 ) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، مراكز تربيت معلم و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي باتوجه به استان محل اقامت داوطلبان (همان استان محل آزمون در تاريخ 6/5/1390)
شهرستان‌محل برگزاري‌آزمون
استان محل اقامت داوطلبان
دانشگاه محل رفع نقص
آدرس
تهران
تهران- البرز- سمنان– مركزي– همدان– قم
در نشريه پيك سنجش روز دوشنبه مورخ 16/8/90 و سايت اين سازمان اعلام خواهد شد.
تبريز
آذربايجان ‌شرقي– آذربايجان ‌غربي– اردبيل - كردستان
دانشگاه تبريز
تبريز- بلوار 29 بهمن – ضلع غربي دانشگاه
اصفهان
اصفهان – چهار محال و بختياري – يزد
دانشگاه اصفهان
اصفهان – دروازه شيراز- خيابان هزار جريب – درب شرقي دانشگاه – تربيت بدني دانشگاه - سالن شهيد نيلفروش زاده
شيراز
بوشهر- فارس – كهكيلويه و بويراحمد
دانشگاه شيراز
شيراز- خيابان ساحلي‌غربي – مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
اهواز
ايلام – خوزستان – لرستان- كرمانشاه
دانشگاه شهيدچمران اهواز
اهواز- در ورودي دانشگاه پشت بانك ‌ملي ‌ايران– مجتمع كلاسها
مشهد
خراسان (رضوي- شمالي- جنوبي)
دانشگاه فردوسي مشهد
مشهد-بلواروكيل‌آباد-مقابل‌پارك‌ملت-دانشكده‌الهيات‌ و معارف اسلامي
كرمان
سيستان‌‌و بلوچستان – كرمان – هرمزگان
دانشگاه شهيدباهنركرمان
كرمان– بلوارجمهوري‌‌اسلامي– دانشكده‌ فني دانشگاه‌ شهيد‌ باهنر كرمان
رشت
گيلان- زنجان- قزوين
دانشگاه گيلان - رشت
رشت–خيابان‌‌شهيدنامجو-جنب‌‌ورزشگاه‌شهيد‌عضدي–دانشكده‌‌ علوم‌ پايه
بابل
مازندران – گلستان
دانشكده فني مهندسي بابل
بابل– خيابان دكتر شريعتي – درب روبروي اداره راهنمايي و رانندگي
 
د- رشته نيمه متمركز مراقبت پرواز
 كليه داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته كارشناسي ناپيوسته نيمه‌متمركز مراقبت‌پرواز (كد 2129) مركز آموز ش عالي هوانوردي و فرودگاههاي كشور اعلام گرديده، لازم است با همراه داشتن مدارك لازم (دو قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده، اصل شناسنامه و رونوشت از تمام صفحات آن، اصل كارت ملي و رونوشت از دو طرف آن ، ارائه نامه رسمي مبني بر ارائه موافقت اداره كل كاركنان محل خدمت در رابطه با اجازه تحصيل، آخرين حكم كارگزيني اداره يا موسسه مربوط و رونوشت آن، ريز نمرات و گواهي فراغت از تحصيل مقطع كارداني ) براساس برنامه زماني زير به نشاني تهران، ميدان آزادي، فرودگاه مهرآباد، بلوار معراج، مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور ، گروه مراقبت پرواز مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي مصاحبه به منزله انصراف از تحصيل در رشته فوق مي‌باشد.
 
روز و تاريخ مراجعه
ساعت مراجعه
ترتيب مراجعه معرفي‌شدگان براساس حرف اول نام خانوادگي
شنبه 21/8/1390
12- 8 صبح
حرف "الف" تا "خ"
يكشنبه 22/8/1390
12- 8 صبح
حرف "د" تا "ف"
دوشنبه 23/8/1390
12- 8 صبح
حرف "ق" تا "ي"
 
ه- رشته نيمه متمركز علوم انتظامي
 كليه داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ تحصيلي نيمه‌متمركز كارشناسي ناپيوسته علوم انتظامي (كد 3349) دانشگاه علوم پايه انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام گرديده، لازم است با همراه داشتن مدارك لازم (سه  قطعه عكس 4×3 زمينه قرمز تهيه شده در سال جاري با يونيفرم و آخرين درجه، اصل شناسنامه و رونوشت از تمام صفحات آن، اصل كارت ملي و تصوير پشت و روي آن، ارائه موافقت نامه يگان خدمت صادره از بالاترين رده خدمتي- داشتن رسته‌هاي خدمتي انتظامي، عمليات ويژه، آگاهي، اطلاعات، راهور و مرزباني– داشتن درجه ستوانسومي با دو سال سابقه خدمت حداكثر تا تاريخ 30/11/1390 - تصوير آخرين حكم كارگزيني كه كه برابر با اصل شده‌ باشد، اصل و تصوير مدرك كارداني، اصل مدرك ديپلم نظام قديم يا  پيش‌دانشگاهي (نظام جديد)  و تصوير آن به ترتيب حروف الفبا براساس جدول زير به نشاني تهران – زيبا‌دشت بالا- جنب دهكده المپيك - معاونت آموزشي دانشگاه علوم انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند.
روز و تاريخ
ترتيب مراجعه معرفي شدگان بر اساس حرف اول نام خانوادگي
شنبه 7/8/1390
حرف "الف" تا "چ "
يكشنبه 8/8/1390
حرف "ح" تا "ع "
دوشنبه 9/8/1390
حرف "غ" تا "ي "
و- رشته امتحاني نيمه‌متمركز فوريت‌هاي پزشكي
    داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته امتحاني نيمه‌متمركز فوريت‌هاي پزشكي (كد 114) دانشگاهها و دانشكده‌هاي ‌علوم‌ پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني‌ اعلام گرديده، لازم است با در دست داشتن اصل شناسنامه عكسدار و 2 سري روگرفت آن- اصل ‌و روگرفت كارت ‌ملي- اصل ‌و روگرفت ‌گواهينامه ‌رانندگي (درصورت ‌وجود)- 6 قطعه عكس4×3 جديد پشت نويسي شده- اصل يا گواهي موقت كارداني- كارت ‌پايان ‌خدمت (در صورت ‌وجود)- گواهي هر نوع فعاليت فرهنگي، اجتماعي و يا ورزشي (در صورت ‌وجود) و ساير مدارك لازم و همچنين همراه داشتن لباس و كفش ورزشي مناسب با توجه به استان محل اقامت خود به دانشگاه مجري آزمون طبق جدول زير مراجعه نمايند.
رديف
شهر و دانشگاه مجري
نشاني محل مصاحبه
قطب
استان محل اقامت
تاريخ مصاحبه و يا آزمون
 
كرج – دانشكده علوم پزشكي كرج
كرج-بلوار باغستان-بالاتر از پارك تختي-خيابان اشتراكي-گلستان يكم تلفن: 9-4336007‌- 0261، نشاني سايت دانشگاه http://azums.ir
1
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، البرز، اردبيل، مازندران، سمنان، تهران، گيلان، قزوين، قم ، زنجان و مركزي
شنبه 28/8/1390 تا دوشنبه 30/8/1390
 
كرمانشاه- دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
كرمانشاه- ميدان ايثار- بلوار دولت آباد- دانشكده پيراپزشكي- تلفن: 8279796، 8279899 ، 8378281- 0831،  نشاني سايت دانشكده پيراپزشكي:
www.paramedical-school.kums.ac.ir
نشاني سايت دانشگاه:   www.kums.ac.ir
2
كردستان، كرمانشاه، همدان، لرستان و ايلام
شنبه 28/8/1390 تا يكشنبه 29/8/1390
 
مشهد- دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مشهد- خيابان ابن سينا- چهارراه دكتري- دانشكده پرستاري و مامايي- تلفن: 3-8791511- 0511
3
گلستان، خراسان شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي
شنبه 28/8/1390 تا يكشنبه 29/8/1390
 
يزد- دانشگاه علوم پزشكي يزد
يزد- ميدان امام حسين(ع)- بلوار دانشجو- دانشكده پيراپزشكي- تلفن: 7247330 - 0351
 
4
اصفهان، يزد، چهارمحال و بختياري، كرمان و سيستان و بلوچستان
شنبه 28/8/1390 تا يكشنبه 29/8/1390
 
شيراز - دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شيراز- ميدان‌ جمهوري ‌اسلامي (نمازي ‌سابق)- ورودي ‌بيمارستان نمازي- دانشكده پرستاري و مامايي حضرت فاطمه(س)- تلفن: 6267101-
6280135 - 0711
5
خوزستان، هرمزگان، فارس، بوشهر و كهكيلويه و بويراحمد
شنبه 28/8/1390 تا يكشنبه 29/8/1390
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰

کارشناسی ارشد 94 | ارشد فراگیر95کاردانی  فراگیر |  کاردانی سراسری | فنی و حرفه ای93  |  دکتری سراسری 94 |دکتری آزاد 95|دکتری وزارت بهداشت 94  | ارشد وزارت بهداشت 94| منابع  استخدامی 95 |نقشه سایت 

     linkedin      سوالات کاردانی به کارشناسی 94 , سوالات فنی و حرفه ای , دانلود مجموعه سوالات دکتری ازاد 85,96,87,88,89,90,91,92,93.95

  

ما را حمایت کنید
 

-