افزایش اعتبار با کارتهای شتاب تلگرام

دسترسی کاربران

ایمیل / همراه
کلمه عبور
راهنمای عضویت  راهنمای عضویت
 بازیابی کلمه عبور    بازیابی کلمه عبور
ثبت نام   ثبت نام

نماد اعتماد الکترونیک

نمونه سوالات کنکور

آمار کاربران

کل کاربران عضو : 276,619
تعداد کل بازدیدها : 39,397,834
بازدید امروز : 4256
کاربران آنلاین : 9

Google+

به مرکزآزمون در گوگل امتياز مثبت دهيد !

خبر › تغییرات انتخاب دانشجوی نمونه پزشکی1390


 » نمایش آرشيو
 نمایش

: : تغییرات انتخاب دانشجوی نمونه پزشکی1390

فرآیند انتخاب دانشجویان نمونه کشوری با ارائه متمم آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه در وزارت بهداشت تغییر کرد و دانشجویان دکتری تخصصی و دستیاری بالینی نیز به این طیف اضافه می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در متمم آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه کشوری که از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دانشگاهها ابلاغ شده، آمده است که برخی از مواد آیین نامه مذکور برای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی اصلاح شد.

بر این اساس ماده 3 که مربوط به نحوه محاسبه امتیازات است برای این گروه از دانشجویان اصلاح شد. در اصلاح ماده 3 امتیازات فرهنگی و اجتماعی مقطع دکتری تخصصی و دستیاران بالینی از حداقل 15 و حداکثر 30 به حداقل 5 و حداکثر 20 تغییر کرد.

در بخش دیگر اصلاحات این ماده، امتیاز المپیاد علمی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته حذف می شود. امتیاز شئونات دانشجویی موضوع ماده 8 در کلیه مقاطع شامل کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری حرفه ای 3 تا 5 و مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاران تخصصی 5 تا 10 است.

امتیازات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی ، شئونات دانشجویی نیز در حوزه وزارت بهداشت اصلاح شد.

مقطع تحصیلی

علمی
(آموزشی)

علمی
(المپیادعلمی)

علمی
 (پژوهشی)

فرهنگی اجتماعی شئونات دانشجویی جمع
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 43 صفر - 2 3 تا 25 10 تا 25 3 تا 5 100
کارشناسی پیوسته 38 صفر - 2 6 تا 30 10 تا 25 3 تا 5 100
کارشناسی ارشد
ناپیوسته
25 - 15 تا 45 10 تا 25 3 تا 5 100
دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی 43 صفر - 2 10 تا 25 10 تا 25 3 تا 5 100
دکتری تخصصیPh.D 18 - 20 تا 52 5 تا 20 5 تا 10 100
دستیاری بالینی 40 - 10 تا 30 5 تا 20 5 تا 10 100

بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در این متمم تاکید شده است که حداکثر امتیاز معدل کل واحدهای گذرانده شده مقطع دکتری تخصصی از 9 امتیاز به 15 امتیاز اصلاح شود. همچنین حداکثر معدل امتیاز کل واحدهای گذرانده شده مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از 28 امتیاز به 25 امتیاز اصلاح می شود و نمره کتبی و شفاهی در آزمون ارتقاء در هر سال در هر رشته دستیاری تخصصی بالینی حداکثر 20 امتیاز است و امتیازات هر سال نیز در جداول مربوطه اصلاح شود.

در ادامه اصلاحاتی که برای آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه در وزارت بهداشت اعلام شده است نیز امتیازات بخش شئون دانشجویی اصلاح شد.

بر این اساس شئونات دانشجویی در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به حداقل 3 و حداکثر 5 و در مقطع دکتری تخصصی و دستیاران تخصصی به حداقل 5 و حداکثر 10 اصلاح می شود.

شاخص ھای تعیین کننده برای انتخاب دانشجویان نمونھ

نوع امتیازات شاخص شاخص شاخص شاخص شاخص شاخص

امتیازات
علمی آموزشی

 معدل کلی واحدھای گذرانده شده معدل ھر نیمسال - - - -

امتیازات
علمی المپیادهای علمی

عناوین کسب شده در المپیاد - - - - -
امتیازات پژوهشی مقالات فعالیت ھای تحقیقاتی   تالیف کتاب ترجمھ و گردآوری کتاب اختراع، ابداع و نوآوری تجاری سازی علم
امتیازات فرهنگی و اجتماعی فعالیت ھای قرآنی فعالیت ھای سیاسی و اجتماعی فعالیتھای ادبی، ھنری و اجتماعی ایثارگری فعالیت ھای ورزشی -
// کسب مقام در مسابقات قرآن و نھج البلاغھ امتیاز بھ ازای عضویت در بسیج دانشجویی کسب عناوین در مسابقات معتبر ادبی، ھنری جانبازان 70 درصد کسب عنوان در مسابقات ورزشی -
// تالیف، ترجمھ یا گردآوری با موضوعات قرآنی امتیاز بھ ازای عضویت در تشکل دارای مجوز دانشجویان دارای مدرک مربیگری در رشتھ ھنر و ادب جانبازان 25 تا 30 درصد دارا بودن کارت مربیگری
-
// عضویت و ھمکاری در کانون ھای قرآنی، عترت، نماز امتیاز بھ ازای عضویت در شورای صنفی مشارکت در کانون ادبی و ھنری آزادگان و رزمندگان فرزند و ھمسر(شھید،جانباز وآزاده) تالیف کتب ورزشی -
// مربیان قرآنی دارای تائیدیھ امتیاز بھ ازای ھمکاری با نھاد رھبری و کمیتھ ھای علمی برگزاری نمایشگاه اھدای خون - - -
// - تالیف با موضوعات اجتماعی و سیاسی با تایید ھیئت نظارت مشارکت در نمایشگاه قرآنی و دفاع مقدس و حرکت - - -
// - عضویت فعال در کانون ھلال احمر، عضویت در نھادھای خیریھ - - -
// - مشارکت در تھیھ نشریات دانشگاھی عضویت در تعاونی دانشجویی - - -
// - - فعال در برگزاری کرسی نظریھ پردازی - - -
امتیازات شئون دانشجویی پایبندی بھ انجام فرایض دینی و متعھد بودن رعایت پوشش اسلامی برادران و خواھران رعایت مقررات و شئون دانشجویی و ھنجارھای اجتماعی رعایت اخلاق و مسئولیت حرفھ ای احترام بھ اساتید، دانشجویان و سایرین سایر ویژگی ھای برجستھ دانشجو

دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند پس از بررسی و ارزیابی، پرونده سه نفر اول در هر مقطع که حداقل 60 درصد امتیاز را کسب کرده باشند را ارسال اما ولی در مقطع دکتری حرفه ای سه نفر اول رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی را ارسال کنند


چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۰

کارشناسی ارشد 94 | ارشد فراگیر95کاردانی  فراگیر |  کاردانی سراسری | فنی و حرفه ای93  |  دکتری سراسری 94 |دکتری آزاد 95|دکتری وزارت بهداشت 94  | ارشد وزارت بهداشت 94| منابع  استخدامی 95 |نقشه سایت 

     linkedin      سوالات کاردانی به کارشناسی 94 , سوالات فنی و حرفه ای , دانلود مجموعه سوالات دکتری ازاد 85,96,87,88,89,90,91,92,93.95

  

ما را حمایت کنید
 

-