افزایش اعتبار با کارتهای شتاب تلگرام

دسترسی کاربران

ایمیل / همراه
کلمه عبور
راهنمای عضویت  راهنمای عضویت
 بازیابی کلمه عبور    بازیابی کلمه عبور
ثبت نام   ثبت نام

نماد اعتماد الکترونیک

نمونه سوالات کنکور

آمار کاربران

کل کاربران عضو : 276,814
تعداد کل بازدیدها : 39,759,363
بازدید امروز : 5160
کاربران آنلاین : 14

Google+

به مرکزآزمون در گوگل امتياز مثبت دهيد !

خبر › اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ اعلام‌ فهرست‌ اسامي‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1390


 » نمایش آرشيو
 نمایش

: : اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ اعلام‌ فهرست‌ اسامي‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1390

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌وسيله‌ به‌ اطلاع‌ كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1390 مي‌رساند فهرست‌ اسامي‌ قبول‌شدگان‌ نهايي‌ كليه كدرشته‌هاي امتحاني (باستثناي رشته‌هاي تحصيلي «مدرسي معارف اسلامي») از تاريخ 22/6/1390 بر روي سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
تاريخ ثبت‌نام از پذيرفته شدگان
سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور با اميد به‌ اينكه‌ پذيرفته‌شدگان‌ اين‌ آزمون‌ در اشاعه‌ فرهنگ‌ غني‌ و انسان‌ساز مكتب‌ اسلام‌ و بارور نمودن‌ انقلاباسلامي‌، تداوم‌ بخش‌ دستآوردهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ باشند، بدين‌وسيله‌ از كليه‌ پذيرفته‌‌شدگاني‌ كه‌ اسامي‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايي‌ هريك‌ از كد رشته‌ امتحاني‌ اعلام‌ شده‌ است‌، دعوت‌ مي‌نمايد كه در يكي‌ از روزهاي يك‌شنبه 27/6/1390 يا دوشنبه 28/6/90 با توجه‌ به‌ ضوابط و شرايط اعلام‌ شده‌ در ذيل‌ براي ثبت‌نام‌ به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي‌ ذيربط مراجعه نمايند. ثبت‌نام‌ از پذيرفته‌‌شدگان‌ رشته‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي‌ در برخي‌ از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ براساس‌ اعلام دانشگاههاي‌ مذكور به‌ شرح‌ جدول ذيل مي‌باشد، لذا پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي مختلف تحصيلي موسساتي كه در جدول ذيل درج گرديده بايد براساس برنامه زماني مندرج در جدول مذكور براي ثبت نام اقدام نمايند و ساير پذيرفته‌شدگان بايد منحصراً در يكي از روزهاي يك‌شنبه 27/6/1390 يا دوشنبه 28/6/90 براي ثبت نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.
توجه: عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در تاريخ‌ يا تاريخ‌هاي تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
1ـ در گزينش نهايي هريك از رشته‌ها، حد نصاب نمره علمي اعلام شده توسط دانشگاه‌ها ملاك عمل قرار گرفته است. ضمناً با توجه به قانون مربوط به سهميه رزمندگان، 20 درصد ظرفيت هر رشته با رعايت آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به اين سهميه تخصيص داده شده و گزينش بر اساس آن انجام گرفته است.
2ـ براي داوطلبان واجد شرايط گزينش كارنامه‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هريك از كدرشته‌هاي انتخابي و در سهميه مربوط تنظيم و از طريق سايت اينترنتي اين سازمان از اوايل مهرماه قابل دسترسي خواهد بود.
3- تغيير رشته، تغيير گرايش و نقل و انتقال پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي دكتري «Ph.D» در حيطه وظايف اين سازمان نمي‌باشد. لذا در اين خصوص درخواستهاي داوطلبان قابل بررسي نخواهد بود.
4- با توجه به عدم اتمام مراحل مربوط به گزينش رشته‌هاي مدرسي معارف اسلامي، پذيرش دانشجو براي كدرشته‌هاي مربوط به اين رشته امتحاني در نيمسال دوم سال تحصيلي 90 – 1391 صورت خواهد گرفت و نتايج نهايي اين دسته از داوطلبان متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌
1- اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) و اصل مدرك كارشناسي‌ارشد مورد تاييد وزارت‌ علوم‌ ، تحقيقات‌ و فنآوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي عالي انقلاب‌ فرهنگي‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد و يك‌برگ‌ فتوكپي‌ آن‌.
تبصره‌1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل اخذ كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) را ارائه‌ نمايند.
تبصره‌2- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ تا تاريخ 31/6/90 فارغ التحصيل مي‌شوند، به عبارت ديگر در زمان ثبت‌نام براي شركت در اين آزمون دانشجو بوده‌اند، لازم است معدل كل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 31/6/89 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي در فرم مخصوص درج و پس از تاييد مسوول ذيربط بهنگام ثبت‌نام ارائه گردد.
2- اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.
3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.
تبصره- 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.
4- ارائه مدركي كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1390 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).
5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.
6- معرفي‌نامه‌هاي مذكور در ذيل لازم است حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد براي‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ 91-1390 توسط پذيرفته‌شدگان‌ از محل مربوط اخذ و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ قبولي‌ تحويل‌‌ گردد، ‌در غير اين‌ صورت‌ از ثبت‌نام آنان براي نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلي‌ جاري‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولي‌ آنان «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ مي‌گردد.
تبصره‌- براساس‌ هماهنگي‌هاي‌ انجام‌ شده، گواهي‌‌هاي‌ مربوط به‌ رديف 1-6 توسط ارگانهاي‌ ذيربط بطور يكجا به‌ موسسه‌ آموزش عالي‌ محل قبولي‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.
1-6- معرفي‌نامه رسمي از ستاد مشترك‌ سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي‌ و يا وزارت‌ جهادكشاورزي با امضاء و مهر هريك‌ از روساي‌ ارگانهاي‌ مذكور كه‌ در آن قيد شده‌ باشد داوطلب‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي‌ 4 گانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد.
2ـ6ـ با توجه به ادغام ارگانهاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد كل امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان پذيرفته‌ شده‌اند مي‌رساند در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائة تأييديه سهميه ثبت‌نامي نمي‌باشند و ملاك عمل براي ثبت‌نام همان عنوان درج شده در ليست‌هاي ارسالي به مؤسسات مي‌باشد.
3-6- ارائه معرفي‌نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري. اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي شاغل در «وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، «موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي»، «دانشگاه پيام‌نور»، «دانشگاه جامع علمي – كاربردي» و دستگاه‌هاي اجرايي منظور مي‌گردد. بنابر دستورالعمل اعلام شده از سوي معاونت محترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري مربيان پيماني دانشگاه‌ها، كليه مراكز آموزشي پژوهشي و دستگاه‌هاي اجرايي مشمول استفاده از سهميه مربيان نمي‌باشد.
7- آندسته از پذيرفته‌شدگاني كه داراي مدرك معتبر زبان ملي و يا بين‌المللي بوده و با تأثير مثبت نمره درس زبان ملي و يا بين‌المللي (زبان ملي TOLIMO & MCHE & MSRT و يا بين‌الملليTIEFL PBT & TIEFL IBT IELTS &) پذيرفته‌شده‌اند مي‌بايست اصل كارنامه نتيجه آزمون زبان مورد نظر را در زمان ثبت‌نام ارائه نمايند. لازم به توضيح است كه مدت اعتبار كليه آزمونهاي زبان ملي و يا بين‌المللي دو سال مي‌باشد كه بايد در زمان ثبت‌نام آزمون (از تاريخ 3/11/1389 تا تاريخ 4/12/1389) داراي اعتبار بوده و مدت دو سال اعتبار آن به پايان نرسيده باشد.
 
تذكرات‌ مهم
1ـ حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت‌نام الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخهاي اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد.
2ـ به پذيرفته‌شدگان توصيه مي‌شود قبل از مراجعه در تاريخ‌هاي تعيين شده جهت ثبت‌نام، اطلاعات تكميلي را در سايت اينترنتي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مطالعه نمايند.
3ـ معدل‌ مدرك كارشناسي (ليسانس)‌ و كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس)‌ پذيرفته‌شده‌ بايد با معدل‌هايي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام و يا شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ نموده‌، يكسان‌ باشند، بديهي است در غير اين صورت ضمن «كان‌لم‌ يكن» تلقي شدن قبولي، از ثبت‌نام آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي‌ارشد آنان كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) جداً خودداري خواهد شد.
4- نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به كليه دانشگاهها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون آزمون‌ ورودي‌ دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1390 ابلاغ گرديده است تا از ثبت‌نام پذيرفته‌شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك يا مدارك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ثبت‌نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) مي‌باشند، جداً ممانعت به عمل آورند، لذا به اطلاع اين دسته از پذيرفته شدگان مي رساند دانشگاه مربوطه فهرست اسامي اين دسته از داوطلبان را جهت بررسي مغايرت معدل به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال داشته و پس از بررسي نهايي ، نتيجه براي اعلام به داوطلب به دانشگاه مورد نظر اعلام خواهد شد .
5 ـ از پذيرفته‌شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 31/6/90 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.
6 ـ در هرمرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي «كان‌لم‌ يكن» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.
داوطلبان گرامي مي توانند سؤالات خود را با شماره تلفن هاي 99-88923595-021 يا با بخش پاسخگوئي اينترنتي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org درميان بگذارند و از مراجعه حضوري جداً خودداري فرمايند.
 
 
جدول برنامه زماني ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان آزمون ورودي دوره  دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز)   سال 1390 طبق اعلام دانشگاهها وموسسات آموزش عالي ذيربط
     
دانشگاه بوعلي سينا - همدان
ثبت نام از پذيرفته‌شدگان دكتري سال1390 اين دانشگاه به صورت اينترنتي و حضوري صورت مي‌پذيرد. جهت كسب اطلاعات تكميلي در خصوص زمان ثبت نام و مدارك ارسالي، به سايت www.basu.ac.ir مراجعه نمائيد.
دانشگاه بيرجند
ثبت نام از پذيرفته شدگان دكتري سال1390 اين دانشگاه به صورت اينترنتي صورت مي‌پذيرد. جهت كسب اطلاعات تكميلي در خصوص زمان ثبت نام و مدارك ارسالي، به سايت www.birjand.ac.ir مراجعه نمائيد.
دانشگاه باقرالعلوم (ع)= غيردولتي - غيرانتفاعي
سه شنبه 29/6/1390
كليه پذيرفته شدگان
ساعت مراجعه : 11 تا 14     مكان : قم- بلوار امين- سه راه سالاريه – دانشگاه باقرالعلوم(ع) – بلوك يك طبقه اول
دانشگاه پيام نور
رديف
مراجعه بر حسب حرف اول نام خانوادگي
تاريخ مراجعه
1
از حرف (الف) الي (ذ)
3/7/90
2
از حرف (ر) الي (ل)
4/7/90
3
از حرف (م) الي (ي)
5/7/90
پذيرفته شدگان براساس تاريخ هاي اعلام شده به آدرس : تهران- بزرگراه صدر- خيابان ديباجي شمالي- خيابان شهيد نوريان – كوچه شهناز – كوچه صفا – مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور مراجعه نمايند.
دانشگاه تربيت مدرس
دوشنبه
28/6/90
پذيرفته شدگان گروه فني و مهندسي
سه شنبه
29/6/90
پذيرفته شدگان گروههاي علوم پايه، كشاورزي ومنابع طبيعي و هنر
چهارشنبه
30/6/90
پذيرفته شدگان گروههاي علوم انساني، علوم پزشكي، زبان و تربيت بدني
محل مراجعه براي ثبت نام : تهران - تقاطع خيابان جلال آل احمد و بزرگراه چمران – دانشگاه تربيت مدرس- مجموعه ورزشي دانشگاه
ضمناً كليه پذيرفته شدگان اين دانشگاه بايد قبل از مراجعه به دانشگاه براي اطلاع از برنامه زمان بندي ثبت نام و شرايط و مدارك لازم به اطلاعيه ستاد ثبت نام در سايت دانشگاه به آدرس www.modares.ac.ir توجه نمايند.
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
تاريخ و روز
رشته هاي تحصيلي
چهارشنبه 30/6/90
فيزيك (كليه گرايشها)- شيمي (كليه گرايشها)- رياضي (كليه گرايشها)- زبان وادبيات فارسي
توضيح اينكه ساعات ثبت نام از ساعت 9 الي 13 و 14 الي 17 خواهد بود.
آدرس محل ثبت نام كليه پذيرفته شدگان : تبريز- كيلومتر 35 جاده تبريز مراغه- دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
ضمناً پذيرفته شدگان بايستي مدارك ذيل را به همراه داشته باشند: 1- اصل كارت ملي و 2 سري تصوير آن- شناسنامه عكسدار و 2 سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه 2- عكس 4 × 3 ، 12 قطعه 3- اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دايم يا پزشكي و تصوير آن 4-اصل مدرك كارشناسي ارشد يا گواهي تاييد شده دانشگاهي مبني بر گذراندن كليه واحدهاي درسي و پايان نامه 5- ارائه حكم ماموريت تحصيلي براي كاركنان دولت .
دانشگاه زابل
شنبه 26/6/1390 لغايت دوشنبه 28/6/90
كليه پذيرفته شگان
دانشگاه شهيد بهشتي
سه شنبه 29/6/1390 لغايت چهارشنبه 30/6/1390          كليه پذيرفته شدگان                 از ساعت 8:30 الي 12 
ضمناً پذيرفته‌شدگان اين دانشگاه لازم است جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم‌هاي ثبت‌نامي به منزلگاه دانشگاه شهيد بهشتي به آدرس www.sbu.ac.ir مراجعه نمايند.
دانشگاه شهيد چمران اهواز
سه‌شنبه 5/7/90 لغايت چهارشنبه 6/7/90
كليه پذيرفته‌شدگان
دانشگاه صنعتي اصفهان
تاريخ
ساعت
مكان
مراجعه‌كنندگان
يكشنبه 3/7/90
16-8
اداره كل آموزش
از (الف) تا (ز)
دوشنبه 4/7/90
16-8
اداره كل آموزش
از (س) تا (ي)
پذيرفته‌شدگان اين دانشگاه ابتدا مي‌بايست با مراجعه به وب سايت به نشاني http://golestan.iut.ac.ir نسبت به پذيرش اينترنتي خود اقدام و پس از پرينت گواهي پذيرش اينترنتي به همراه اصل و تصوير مدارك لازم در روزهاي فوق‌الذكر جهت پذيرش به دانشگاه مراجعه نمايند. ضمناً علاوه بر مدارك عمومي اعلام شده جهت پذيرش در پيك سنجش پذيرفته‌شدگان اين دانشگاه جهت امور رفاهي 6 قطعه عكس 4×3، يك برگ كپي شناسنامه و يك برگ كپي كارت ملي همراه داشته باشند.
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
شنبه 26/6/90
كليه پذيرفته‌شدگان (ثبت نام در محل ساختمان مركزي دانشگاه)
ضمناً پذيرفته‌شدگان جهت اطلاع از مدارك لازم جهت ثبت‌نام و جزئيات نحوه انجام آن به سايت دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي به آدرس www.kntu.ac.ir مراجعه نمايند.
 
دانشگاه فردوسي مشهد
پذيرفته شدگان جهت كسب اطلاعات تكميلي در خصوص زمان ثبت نام و مدارك ارسالي ، به سايت www.um.ac.ir مراجعه نمائيد.
 
دانشگاه قم
زمان
جنسيت
رشته تحصيلي
ساعت مراجعه
سه شنبه 5/7/1390
برادران
كليه رشته ها
صبح 9 الي 13
عصر 15 الي 18
چهارشنبه 6/7/1390
برادران
خواهران
كليه رشته ها
صبح 9 الي 13
عصر 15 الي 18
ضمناً پذيرفته شدگان اين دانشگاه قبل از مراجعه به دانشگاه ابتدابه سايت دانشگاه به نشاني اينترنتي: www.gom.ac.ir  مراجعه و سپس طبق برنامه زمانبندي اعلام شده، جهت ثبت نام نهايي به دانشگاه مراجعه نمايند.
دانشگاه علامه طباطبايي
دانشگاه علامه طباطبايي، ضمن تبريك و خير مقدم به پذيرفته شدگان به اطلاع مي‌رساند، ثبت نام و تشكيل پرونده در دو مرحله انجام مي‌پذيرد.
مرحله اول: به صورت الكترونيكي در روزهاي شنبه 26/6/90 و يكشنبه 27/6/90 با ورود به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني www.aut.ac.ir توسط هر يك از پذيرفته شدگان بايد انجام گردد.
توجه: راهنماي نحوه ورود به سيستم و ثبت اطلاعات در پايگاه اينترنتي مذكوروجود دارد.
مرحله دوم: تشكيل پرونده بدين معني كه اصل مدارك لازم از تاريخ 15/7/90 به مدت پنج روز به دانشكده مربوط تحويل نمائيد. 
توجه: عدم ارايه مدارك در تاريخ‌هاي مذكور به منزله انصراف تلقي شده و ثبت نام مرحله اول كان لم يكن تلقي مي‌شود.
دانشگاه لرستان
دوشنبه 28/6/90 لغايت سه شنبه 29/6/90
كليه پذيرفته‌شدگان
دانشگاه يزد
رديف
تاريخ ثبت نام بر اساس حرف اول فاميل
كليه پذيرفته شدگان             ساعت مراجعه 8 الي 13
1
شنبه 26/6/90
مدارك لازم: 1- اصل شناسنامه و يك سري فتوكپي كامل شناسنامه (برادران دو سري) 2- اصل كارت ملي و تصوير آن 3- تصوير گواهي موقت كارشناسي 4- تصوير گواهي موقت كارشناسي ارشد 5- تصوير گواهي ديپلم 6- (8) قطعه عكس 3×4 پشت نويسي شده 7- برادران در صورت مشمول بايد واجد شرايط يكي از بندهاي دفترچه ثبت نامي باشند.
محل ثبت نام : يزد ـ‌صفائيه ـ خيابان پژوهش ـ‌سايت اصلي دانشگاه يزد ـ جنب ساختمان مركزي ـ‌ مديريت امور آموزشي
پذيرفته شدگان جهت اطلاعات تكميلي به سايت www.yazduni.ac.ir  مراجعه نمايند.
 
 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


پنج شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰

کارشناسی ارشد 94 | ارشد فراگیر95کاردانی  فراگیر |  کاردانی سراسری | فنی و حرفه ای93  |  دکتری سراسری 94 |دکتری آزاد 95|دکتری وزارت بهداشت 94  | ارشد وزارت بهداشت 94| منابع  استخدامی 95 |نقشه سایت 

     linkedin      سوالات کاردانی به کارشناسی 94 , سوالات فنی و حرفه ای , دانلود مجموعه سوالات دکتری ازاد 85,96,87,88,89,90,91,92,93.95

  

ما را حمایت کنید
 

-