افزایش اعتبار با کارتهای شتاب تلگرام

دسترسی کاربران

ایمیل / همراه
کلمه عبور
راهنمای عضویت  راهنمای عضویت
 بازیابی کلمه عبور    بازیابی کلمه عبور
ثبت نام   ثبت نام

نماد اعتماد الکترونیک

نماد ساماندهی

logo-samandehi

نمونه سوالات کنکور

آمار کاربران

کل کاربران عضو : 280,266
تعداد کل بازدیدها : 47,073,714
بازدید امروز : 3731
کاربران آنلاین : 9

Google+

به مرکزآزمون در گوگل امتياز مثبت دهيد !

خبر › منابع آزمون کارشناسی ارشد - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی


 » نمایش آرشيو
 نمایش

: : منابع آزمون کارشناسی ارشد - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

جغرافیای روستایی

تعاریف و مفاهیم ده و روستا

تعاریف و مفاهیم جغرافیای روستایی

اهداف جغرافیای روستایی

روش بررسی در جغرافیای روستایی

شکل گیری روستا در ایران

طبقه بندی روستاهای کشور

اشکال اصلی روستاها

الگوهای سکونتگاه مجتمع

الگوی زمین های زراعی

طرح خانه های روستایی

اصلاحات ارضی

اهداف اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی در جمهوری اسلامی

نظامهای اقتصادی و اجتماعی روستایی قبل از اصلاحات ارضی

نظامهای بهره برداری

نظامهای کار گروهی

مستثنیات اصلاحات ارضی

نظامی اداری روستاها بعد از اصلاحات ارضی

نظامهای اداری و اقتصادی روستاها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

تحولات تاریخی و اطلاعات جمعیتی روستاهای ایران

وجوه تمایز روستا از شهر

تحویل جمعیت روستای در ایران

بررسی تغییرات جمعیت شهری و روستایی طی سه دوره سرشماری

توزیع جمعیت در روستاهای ایران

توزیع جغرافیایی روستاهای ایران با توجه به جمعیت آنها

تحولات جمعیتی در روستاهای کشور

توزیع جمعیت شهری و روستایی در استان های کشور

ترکیب جمعیت روستایی

حرکات جمعیت روستایی

جمعیت زدایی روستایی

انواع مهاجرت های روستاییان

جمعیت و اشتغال روستایی

گروه بندی اجتماع روستایی

کارکرد سکونتگاههای روستایی

وسعت مزارع و روابط نیروی کار

شیوه های تولید زراعی

اصول تفسیر عکسهای هوایی و سنجش از دور

تعریفی از علم سنجش از راه دور

تاریخچه عکسبرداری هوایی و موارد استفاده آن

وسایل عکسبرداری هوایی

اصول برجسته بینی و ساختمان چشم

سیستم های برجسته بینی

طیف الکترومغناطیسی

فیلمهای عکسبرداری هوایی

ظهور و چاپ فیلم و عکس

اثرجو زمین بر انرژی خورشید

اثر عوارض زمین بر انرژی خورشید

ضریب انعکاس

جذب انرژی

انواع عکسبرداری های هوایی

انواع تصویر و خصوصیات آنها

پدیده جابجایی در عکس هوایی

اطلاعات حاشیه ای عکس های هوایی

پوشش مشترک در عکس هوایی

محاسبه تعداد عکسهای هوایی هر پروژه

ریاضیات و آمار و احتمالات

مجموعه ها و جبرگزاره ها

تعریف مجموعه

اعمال روی مجموعه ها

قوانین دمورگان

تعریف گزاره

خواص ترکیبات عطفی و فصلی

رابطه و تابع

تعریف رابطه

دامنه تعریف رابطه

برد رابطه

تعریف تابع

مقدار تابع

نمایش یک تابع

اعمال جبری روی توابع حقیقی

تابع نمایی و نمودار آن

تابع لگاریتمی و نمودار آن

معادلات و محورهای مختصات و تصاعد

تعریف معادله

معادلات خطی

معادلات درجه دوم و حل کلی این معادلات

دستگاه مختصات دکارتی

دستگاه مختصات قطبی

بحث تقارن در محورهای مختصات

انتقال محورهای مختصات

دایره

بیضی

فاکتوریل

تبدیلات

ترکیبات

بسط دو جمله ای

تصاعد حسابی

تصاعد هندسی

فرمول فاصله بین دو نقطه

معادله خط راستی که از دو نقطه معلوم میگذرد

شرط موازی بودن دو خط

شرط عمود بودن دو خط

تعیین فاصله نقطه از خط

فاصله دو خط موازی

توابع هموگرافیک

ژئومورفولوژی

داده های ساختمان زمین شناسی

سنگهای آذرین یا درونی

سنگهای رسوبی

حرکات زمین ساخت

چین ها

گسلها و خمیدگیها

سکوها و ویژگیهای ساختمانی آنها

سیستمهای چین خورده آلپی

اشکال اولیه ساختمانی

فرسایش کارستی

لاپیه ها

ساختمان سنگهای درونی و دگرگونی

ساختمانهای آتشفشانی

سپرها و گران هوههای قدیمی

ارتباط شبکه آبها با ساختمان زمین شناسی

انطباق و عدم انطباط

فرآیندهای اصلی یا لولیه فرسایش

اعمال مکانیکی هوازدگی و تخریب

اعمال فیزکی و شیمیایی هوازدگی و تخریب

خزش لغزش

سلولی فلوکسیون

شستشو

انواع جریانها

حمل آبرفت ها

برداشت و رسوبگذاری

دشتهای آبرفتی

مخروط های افکنه

یادگانه های آبرفتی

یخچالهای ناحیه ای یا قاره ای

ویژگیهای حرکت یخچالی

اشکال تراکمی یخرفت ها

هیدرواقلیم

کاوشهای جوی

عناصر هوا شناسی

تاثیر حرکات عمومی هوا بر دما

تاثیرفعالیتهای انسان بر جو

کمربندهای تابشی

تابش خورشیدی

فرآیندهای انتقال گرما

توازن گرمایی جو

اثر گلخانه ای

بی نظمی در گرم شدن جو

ماهیت و رفتار بخار آب

منابع رطوبت در جو

ادوات رطوبت سنجی

فرآیند میعان

فرآیند بارش

اندازه گیری بارش

الگوهای مختلف بارش

روشهای تخمین بارندگی در سطوح مسطح

روابط بین خصوصیات بارش

تعریف تبخیر و اهمیت آن

تخمین مقدار تبخیر از سطوح آزاد آب

توده های هوا

منشا و نوع توده های هوا

حرکت توده های هوا

افتاهنگ بی در رو در وضعیت خشک و مرطوب

تعادل پایدار وناپایدار

دمای پتانسیل و دمای معادل پتانسیل

فشار هوا و باد

عوامل موثر بر جهت باد

مشاهدات و اندازه گیری باد

واحد ها و مقیاس های اندازه گیری

توفانهای رعد وبرق

جبهه

کم فشار و پر فشار

آنتی سیکلونها و انواع هوای وابسته بر آنها

مه

ابر

فشار سنج جیوه ای

فشار سنج آنوریید

فشار نگار

تغییرات فشار

اقلیم شناسی

انواع نمودارهای اقلیمی

جغرافیای شهری

تعاریف مورد پذیرش از جغرافیای شهری

موثرترین مکاتب بر جفرافیای شهری در سالهای اخیر

قلمروهای جغرافیایی شهری

دو موج بزرگ در تحولات جفرافیای شهری

مطالعات تطبیقی درجغرافیای شهری

مطالعات ماکرو و میکرو در جغرافیای شهری

سطوح تحلیلی در جفرافیای شهری

تحلیل تصمیمات سیاسی درجغرافیای شهری

تحلیل جغرافیایی از نقش دولتها

تحلیل جغرافیایی تاریخی شهر

سیاسیت اقتصاد کلان در جعرافیای شهری

سیستم اطلاعات جغرافیایی و جغرافیای شهری

انواع برنامه ریزی های شهری

افقهای تازه در جغرافیای شهری

شهر در رابطه با جبر تاریخی و جغرافیایی

ویژگیهای شهری در سیر مونیت

نظریات مربوط به پیدایش نخستین شهرها

شهر از دیدگاه معماران و آرشیتکت ها

شهر از دیدگاه شهرسازان و مدیران اداری شهر

شهر از دیدگاه روانکاوان

شهر از دیدگاه عمران گران

شهر از دیدگاه مورخان

شهر از دیدگاه جامعه شناسان

شهر از دیدگاه بیولوژیست ها

شهر از دیدگاه کارشناسان سیبرنتیک

شهر از دیدگاه شاعران

جغرافیای سنتی و جغرافیای شهری

انقلاب کمی و جغرافیای شهری

ملاکهای شناخت شهر از روستا

نگرشهای جهانی به تعاریف و مفاهیم شناخت شهر از روستا

موقع مطلق و موقع نسبی شهرها

موقع چهارراهی شهرها در ناحیه متجانس

شناخت شهر بر اساس کارکردهای اقتصادی

مفهوم شهر شینی

مفهوم شهرگرایی

تفاوت های شهر و شهرک

ویژگیهای شهرهای جهان سوم

عوامل موثر در ساخت الگوهای فضایی

ویژگی بخش مرکزی شهرها

منطقه گذار

منطقه ولگردان شهری

پارکهای صنعتی

حومه های شهری

مرزهای دهشهر

اقمار شهر

شبکه های شهری

مفهوم مگالاپلیس یا کلان شهر

جغرافیای شهری و بررسی نیازهای جامعه

جغرافیای شهری و اقتصاد جهانی

نقش دولتها و جغرافیای شهری

اکولوژی تطبیقی از شهرها

اکولوژی فرهنگی و جغرافیای شهری

مدل سیاست شهری

ساخت شهر به صورت دوایر متحدالمرکز

ساخت قطاعی شهر(نظریه همرهویت)

ساخت شهر با بررسی آماری (نظریه کالوین اشمید)

ساخت ستاره ای شکل

ساخت چند هسته ای (نظریه چنسی هریس وادوارد اولمن)

ساخت عمومی شهرها (نظریه رابرت دیکنسون)

ساخت طبیعی شهرها

ساخت منطقه واحدهای مسکونی (نظریه جیمز وانس)

ساخت پخش مرکزی شهرها

ساخت خطی یا کریدوری در مقیاس قاره ای و شبه قاره ای

جغرافیای زیستی

مفاهیم جغرافیای زیستی و بررسی اکوسیستم

اکوسیستم و مفاهیم بنیادی آن

نحوه اخذ وتثبیت انرژی در تولید کننده ها

زنجیره غذایی و شبکه غذایی

ساختمان اکوسیستمها از دیدگاه شکل ظاهری و گروه بندی آنها

مفهوم چرخه انرژی

اشکال انرژی

قوانین ترمودینامیک

مسیرهای عمده جریان انرژی

چرخه کربن

چرخه ازت

چرخه آب

فرآیند فتوسنتز

مشخصات عمومی چرخش های بیوژئوشیمیایی

اثر دما در توزیع جانوری

بارندگی

رطوبت هوا

جو زمین

عامل باد

عامل آتش و عوامل ادافیک

اسیدی شدن شوری و قلیائیت

خواص فیزیک خاک و ناهمواریها

توالی

توسعه اکوسیستم

مکانیسم های کاهش رقابت

تنوع

تحلیل وبررسی میدان اکولوژی

قانون مینیمم

قانون تحمل یا قانون شلفورد

نقش رابطه صید و صیادی در کاهش رقابت

تقسیم بندی نتایج رقابت

اکوتیپ

کلاین یا اکوکلاین

زبان تخصصی

کلمات تخصصی

جغرافیای روستایی

روابط شهر و روستا و بررسی انواع مدلها

مدل پیوستگی

مدلهای کارکردی

مدلهای مکان مرزی

مدل تجمع (انباشت)

مدل وابستگی

مدل مرکز- پیرامون

منابع آب در روستاها

قنات

انواع قنات ها

چاه

انواع چاه ها در ایران

چشمه

آب های سطح الارض

تعریف اقتصاد

زراعت

قابلیت و تناسب اراضی

شیوه های متداول آبیاری

باغداری

صید و شکار

طبقه بندی صنایع دستی و روستایی در ایران

خدمات (درآمدهای متفرقه)

برنامه ریزی و توسعه روستایی

مفاهیم و اهداف توسعه روستایی

اصول تفسیر عکسهای هوایی

پاره ای از تعریف و اندازه گیری بر روی عکسهای هوایی

عوامل موثر به تعبیر و تفسیر عکسهای هوایی

عوامل اصلی شناخت و تقسیر

زمان عکسبرداری هوایی

ابزار تفسیر عکسهای هوایی

انواع پارالاکس و مقدار آن

اندازه گیری ارتفاع درخت با استفاده از پارالاکس

اندازه گیری ارتفاع درخت با استفاده از فرمول جابجایی

اندازه گیری ارتفاع درخت با استفاده از طول سایه

اندازه گیری ارتفاع وقتی که ارتفاع واقعی هیچ عارضه ای را نداریم

انواع روشهای اندازه گیری مساحت در روی عکس هوایی

اندازه گیری و محاسبه ارتفاع نقاط مختلف عکس هوایی از سطح دریا

اندازه گیری شیب

جهت یابی روی عکس هوایی

کاربرد عکسهای هوایی در مطالعه ناهمواریها

معیارهای شناسایی ناهمواریها بر روی عکس هوایی

شناسایی پوشش گیاهی

کاربرد عکسهای هوایی در کشاورزی

کاربرد عکسهای هوایی در بررسی منابع آب

کاربرد عکسهای هوایی در جنگل و مرتع

کاربرد عکس هوایی در مطالعات شهری

ساختار شهری

کاربرد عکس های هوایی در مهندسی راه و ساختمان

کاربرد عکس های هوایی در امور نظامی

تعریف استفاده از زمین

عکسبرداری غیر معمولی

مقایسه ویژگی های سیستم ایده آل و واقعی سنجش از دور

ترموگرافها

عوامل موثر در تفسیر تصاویر حرارتی

حس کننده های حرارتی

معایب تصاویر حرارتی

رادار

ماهواره ها

سیستم های نظاره گر چند طیفی

سیستم سنجنده RBV

تفسیر اطلاعات حاشیه ای تصاویر سنجنده MSS

ماهواره های نسل دوم

ماهواره SPOT

دستگاههای ترکیب رنگ

روش محاسبه قدرت تفکیک زمینی

آمار و ریاضیات و احتمالات

تعریف حد

پیوستگی

مشتق پذیری و پیوستگی

تعریف ماکزیمم نسبی

روش تشخیص ماکزیمم و مینیمم با استفاده از مشتق دوم

نقطه عطف یک تابع

قاعده هوپیتال

تعریف انتگرال و دستورهای اساسی انتگرال گیری

محاسبه سطح زیر منحنی

محاسبه سطح محور بین دو منحنی

محاسبه حجم دوار

تعریف ماتریس

تفاضل دو ماتریس

معکوس یک ماتریس

دترمینان یک ماتریس

پیدا کردن معکوس ماتریس با استفاده از ماتریس الحاقی

تعریف آمار

تعریف داده و متغیر

قوانین جمع در آمار

توزیع فراوانی

معیار معرفی کننده داده ها

مد یا نما

تعریف احتمال

قانون جمع در احتمالات

قوانین شمارش در مسائل احتمالاتی

قانون تبدیل یا جایگشت

توزیع احتمال

میانگین و واریانس برای یک توزیع احتمال گسسته

توزیع احتمال دو جمله ای یا Binomial

میانگین و انحراف معیار توزیع دو جمله ای

توزیع نرمال

ژئومورفولوژی

جریان هوا

چهره های کاوشی فرسایش بادی

قلوه سنگهای چند وجهی (منشوری)

یاردانگها

اعمال مکانیکی در فرسایش

اعمال شیمیایی و زیستی در تحول اشکال ساحلی

تاثیر نوسان سطح دریاها در اعمال مکانیکی

تاثیر نوسان سطح دریا بر اعمال شیمیایی

دخالتهای خارجی

دخالت عوامل فرسایشی خشکیها

نقش عوامل خشکی در شکل زایی کمربند ساحلی

نقش عوامل خشکی در تدارکات رسوب برای فرسایش

چهره های متنوع فرسایش انسانی

ژئومورفولوژی ایران

خطوط اساسی ویژگیهای طبیعی ایران

تحولات تکتونیکی سرزمین ایران

نظریه های جدید

جنبشهای کالدوین و هرسی نین

حرکات کوهزایی آلپی

گسل های مهم ایران

گنبدهای مهم نمکی

شرایط اقلیمی نئوژن

تحولات اقلیمی کواترنر وشواهد و نظریه ها

دوره های بارانی

دریاچه نمک یا کویر قم

ماهیت و کیفیت اقلیم ایران در کواترنر

هیدرواقلیم

برگاب

نفوذ و مکانیسم آن

استفاده از منحنی نفوذ

معرفی آبهای زیر زمینی

تخلخل مواد رسمی

حرکت آب در خاک و قانون دارسی

انواع لایه های آبدار

خصوصیات حوضه های آبریز

مساحت و محیط حوضه و طول آبراهه اصلی

ارتفاع حوضه و توزیع ارتفاعات

شیب حوضه

اندازه گیری عمق و سرعت جریان آب

هیدروگراف واحد

روندیابی سیل

متغیرهای هیدرولوژیکی

تحلیل فراوانیها

میانه نما انحراف از میانگین

انحراف از معیار

توزیع پیرسون تیپ 3

تحلیل خطرها در هیدرولوژی

تخمین دادههای غیر موجود

فرسایش و انواع آن

حمل رسوب

محاسبه دبی متوسط مواد معلق

واحدهای اندازه گیری کیفیت آب

عناصر سمی و سنگین

عوامل کنترل کننده آب و هوای ایران

انرژی تابشی خورشید

ناهمواریها

گردش عمومی هوا

تاثیر همسایگان بر آب و هوای ایران

تاثیر دما بر آب و هوای ایران

تاثیر فشار بر آب و هوای ایران

تاثیر رطوبت بر آب و هوای ایران

بارندگی

بررسی درجه حرارت و بارندگی در ناحیه خزری

جغرافیای شهری

اواین شهرها در تاریخ

مورفولوژی شهرهای یونانی

مورفولوژی شهرهای رومی

مورفولوژی شهرهای دوره رنسانس

طبقه بندی شهرهای ماقبل صنعتی

شهرهای صنعتی

مورفولوژی شهرهای اسلامی

شهرهای فرا صنعتی

مفهوم مادر شهر

سه ویژگی مهم مادر شهر

توپوپرافی اجتماعی مارد شهرها

حوزه مادر شهر

نتایج توسعه ناموزون مادرشهرها و حل این مشکل

الگوهای قضایی مادر شهرها

بررسی تاثیرات شهرهای بزرگ

واسطه های تجاری و سیستم جهانی مادرشهرها

مراحل تکوین و روند سیستم جهانی مادرشهرها

تاثیرات متقابل شهر و روستا

مفهوم شهر نشینی

شهر در برابر روستا در برنامه ریزی توسعه

مفهوم شهر گرایی

فرصت های اشتغال در شهرها

مراحل تحلیل کارکرد شهرها در توسعه روستایی

برخورد سیستمی در جغرافیای شهری

مدل تغییرات سیستم های شهری

تحلیل سیستمهای سکونتگاهی و عوامل موثر در آن

بررسی سیستم های شهری در دوره های مختلف تاریخ

شهر به عنوان یک سیستم سیاسی

شهر به عنوان یک سیستم اقتصادی

نظریه مکان مرکزی

مفهوم آستانه و حوزه نفوذ کالا و خدمات در نظریه مکان مرکزی

سیستم های ناحیه ای (ناحیه به عنوان یک سیستم)

ویژگی های ساختار جمعیتی شهرهای کشورهای رو به رشد

سیاست تمرکز زدایی فضایی

سیاستهای فضایی و مدلهای توسعه

جفرافیای شهری و نظریه های اجتماعی

اقتصاد نفت و شهرهای جهان سوم

وابستگی به اقتصاد جهانی

تقسیم بین المللی کار و شهرهای جهان سوم

تجدد طلبی و شهرهای جهان سوم

استراتژی توسعه وسیاست شهری

مفهوم شهر

شهر و شهرنشینی در دوره باستان قبل از اسلام

شهر و شهرنشینی در دروه معاصر

تحولات شهر و شهرنشینی در جمهوری اسلامی

مکان گزینی شهرهای ایران در عرض های مختلف جغرافیایی

موقعیت ناحیه ای شهرهای ایران

روابط سلسله مراتبی شهرهای ایران

ویژگی های اقتصادی شهرهای ایران در چار چوب تحولات اقتصادی کشور

طرح های شهری درنظام جمهوری اسلامی ایران

طرح های جامع و تفضیلی

ایجاد شهرهای جدید

جغرافیای زیستی

ارتباط جغرافیای زیستی و اقلیم شناسی

مفهوم هواشناسی و آب و هواشناسی

اصول و اهداف تقسیم بندی اقلیمی

نحوه انتخاب ضوابط در تقسیم بندی های اقلیمی

تقسیم بندیهای آب و هوایی مبتنی بر تلفیق دو عامل دما و بارندگی

مفهوم تیپ بیولوژیک

طیف زیستی

مفهوم فورماسیون

تقسیم بندی فورماسیونها

انتخاب فورماسیونها با بیومها یا زیستگاه ها

سازنده های درونی و پراکندگی بیوم ها

ساوان

چاپارال یا پوشش درخچه ای فشرده

محیط طبیعی اقیانوس (دریایی)

شرایط زیست محیطی و عملکرد اکوسیستم ها در دریاها

تولید کنندگان و مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان در محیط طبیعی اقیانوسی

چرخش مواد مغذی

نگرشی بر یکی از مفیدترین جانوران دنیا در محیطهای طبیعی

ویژگیهای زیست محیطی ایران

ویژگیهای آب و هوایی

ویژگیهای جغرافیایی جانوری

منابع طبیعی و ثرورتی ایران

اکوسیستم ناحیه خزری

اکوسیستم نواحی کوهستانی

اکوسیستم نواحی بیابانی و حاشیه کویری

اکوسیستم های علفزار (استپی)

بحرانها و اختلالها و آلودگی های زیست محیطی ایران

آلودگی آب

آلودگی هوا

بررسی آلودگی محیط و تخریب منابع

آلودگی محیط و انواع آلودگی

منابع و آلاینده ها

باران اسیدی

مساله ازن

تخریب منابع به ویژه چرخش های بیوژئوشیمیایی کره زمین

نقش انسان در تغییر حوزه انتشار مسیر تحول جانداران

زبان تخصصی

Chapter Four


جمعه ۱۸ شهریور ۱۳۹۰

کارشناسی ارشد  | ارشد فراگیرکاردانی  فراگیر |  کاردانی سراسری | فنی و حرفه ایدکتری سراسری  |دکتری آزاد |دکتری وزارت بهداشت   | ارشد وزارت بهداشت 94| منابع  استخدامی  |نقشه سایت شهر رایانه

     linkedin             


سوالات کاردانی به کارشناسی , سوالات فنی و حرفه ای , دانلود مجموعه سوالات دکتری ازاد 85,96,87,88,89,90,91,92,93.95.96.97

  

ما را حمایت کنید
 

-