افزایش اعتبار با کارتهای شتاب
دسترسی کاربران
ایمیل / همراه
کلمه عبور
راهنمای عضویت  راهنمای عضویت
 بازیابی کلمه عبور    بازیابی کلمه عبور
ثبت نام   ثبت نام
اطلاعیه ها
نمونه سوالات کنکور
منابع کنکور

مجموعه سوالات آزمون دکتری آزاد

همکاری در فروش فایل

آمار کاربران
کل کاربران عضو : 230,580
تعداد کل بازدیدها : 22,546,269
بازدید امروز : 5267
کاربران آنلاین : 8
Google+
به مرکزآزمون در گوگل امتياز مثبت دهيد !

منابع وسوالات ازمون استخدامی » سوالات ازمون استخدامی شهرداری

سوالات ازمون شهرداری93,سوالات سازمان شهرداری 93,دفترچه سوالات سازمان شهرداری ها93,ازمون سازمان شهرداری93,سوالات استخدامی شهرداری93

ردیف نام فایل عنوان حجم فایل قیمت جزییات دریافت
1 منابع آزمون استخدامی شهرداری های کشور-نکات کلیدی و سوالات کلیدی - زبان و ادبیات فارسی سال 90 1.72MB 50,000 ريال این مجموعه کامل ترین منبع زبان و ادبیات فارسی برای تمامی ازمونهای استخدامی سال1390می باشد که شامل سوالات ونکات مهم به صورت درس به درس می باشد

این مجموعه دارای پاسخنامه می باشد

320صفحه
2 سوالات رشته شغلی کارشناس بهداشت محیط-کارشناس بهداشت حرفه ای سال91 413KB 20,000 ريال ---
3 سوالات رشته شغلی کارشناس بهداشت محیط-کارشناس بهداشت حرفه ای سال92 892KB 20,000 ريال ---
4 سوالات کاردان محیط زیست سال91 502KB 20,000 ريال ---
5 سوالات کاردان محیط زیست سال92 859KB 20,000 ريال ---
6 سوالات رشته شغلی کارشناس محیط زیست سال91 408KB 20,000 ريال ---
7 سوالات رشته شغلی کارشناس محیط زیست سال92 880KB 20,000 ريال ---
8 سوالات رشته شغلی کارشناس امور باغبانی سال92 1.02MB 20,000 ريال ---
9 سوالات رشته شغلی کارشناس امور باغبانی سال91 468KB 20,000 ريال ---
10 سوالات رشته شغلی کارشناس ارزیابی خسارات سال92 1020KB 20,000 ريال ---
11 سوالات رشته شغلی کارشناس هیدرو ژئولوژی سال92 913KB 20,000 ريال ---
12 سوالات رشته شغلی کارتوگراف سال92 1.06MB 20,000 ريال ---
13 سوالات رشته شغلی کارتوگراف سال91 491KB 20,000 ريال ---
14 سوالات رشته شغلی کاردان آتش نشانی سال92 1000KB 20,000 ريال ---
15 سوالات رشته شغلی کارشناس آتش نشانی سال92 1.08MB 20,000 ريال ---
16 سوالات رشته شغلی کارشناس آتش نشانی سال91 492KB 20,000 ريال ---
17 سوالات رشته شغلی مهندس برق سال91 462KB 20,000 ريال ---
18 سوالات رشته شغلی مهندس برق سال92 1.01MB 20,000 ريال ---
19 سوالات رشته شغلی کارشناس ارتباطات سال92 882KB 20,000 ريال ---
20 سوالات کاردان امور حمل و نقل سال91 534KB 20,000 ريال ---
21 سوالات کاردان امور حمل و نقل سال92 947KB 20,000 ريال ---
22 سوالات رشته شغلی کارشناس امور حمل و نقل سال91 427KB 20,000 ريال ---
23 سوالات رشته شغلی کارشناس امور حمل و نقل سال92 930KB 20,000 ريال ---
24 سوالات رشته شغلی مهندس تاسیسات سال92 962KB 20,000 ريال ---
25 سوالات رشته شغلی کاردان معماری سال92 963KB 20,000 ريال ---
26 سوالات رشته شغلی مهندس مکانیک سال91 445KB 20,000 ريال ---
27 سوالات رشته شغلی مهندس مکانیک سال92 970KB 20,000 ريال ---
28 سوالات کاردان نقشه بردار سال91 577KB 20,000 ريال ---
29 سوالات کاردان نقشه بردار سال92 897KB 20,000 ريال ---
30 سوالات رشته شغلی نقشه بردار سال91 485KB 20,000 ريال ---
31 سوالات رشته شغلی نقشه بردار سال92 885KB 20,000 ريال ---
32 سوالات رشته شغلی ارشیتکت سال91 515KB 20,000 ريال ---
33 سوالات رشته شغلی ارشیتکت سال92 915KB 20,000 ريال ---
34 سوالات رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه فیزیک, شیمی و مکانیک خاک سال92 1.05MB 20,000 ريال ---
35 سوالات رشته شغلی کارشناس شهرسازی سال91 888KB 20,000 ريال ---
36 سوالات رشته شغلی کارشناس شهرسازی سال92 895KB 20,000 ريال ---
37 سوالات کاردان راه و ساختمان سال91 899KB 20,000 ريال ---
38 سوالات کاردان راه و ساختمان سال92 892KB 20,000 ريال ---
39 سوالات رشته شغلی مهندسی راه و ساختمان سال91 489KB 20,000 ريال ---
40 سوالات رشته شغلی مهندسی راه و ساختمان سال92 921KB 20,000 ريال ---
41 سوالات رشته شغلی کارشناس ثبت اسناد و املاک سال92 1.1MB 20,000 ريال ---
42 سوالات رشته شغلی کارشناس مطالعات اجتماعی سال92 1.01MB 20,000 ريال ---
43 سوالات رشته شغلی آمارشناس سال92 1.13MB 20,000 ريال ---
44 سوالات رشته شغلی آمارشناس سال91 508KB 20,000 ريال ---
45 سوالات رشته شغلی کارشناس بازرگان داخلی سال92 1.02MB 20,000 ريال ---
46 سوالات رشته شغلی کارشناس مطالعات اقتصادی سال92 1.08MB 20,000 ريال ---
47 سوالات رشته شغلی کارشناس مطالعات اقتصادی سال91 499KB 20,000 ريال ---
48 سوالات رشته شغلی کارشناس سمعی بصری سال92 1.01MB 20,000 ريال ---
49 سوالات رشته شغلی کارشناس حقوقی سال92 1.13MB 20,000 ريال ---
50 سوالات رشته شغلی کارشناس حقوقی سال91 488KB 20,000 ريال ---
51 سوالات رشته شغلی کاردان روابط عمومی سال92 925KB 20,000 ريال ---
52 سوالات رشته شغلی کاردان روابط عمومی سال91 447KB 20,000 ريال ---
53 سوالات رشته شغلی کارشناس روابط عمومی سال92 998KB 20,000 ريال ---
54 سوالات رشته شغلی کارشناس روابط عمومی سال91 463KB 20,000 ريال ---
55 سوالات رشته شغلی کارشناس امور هنری سال92 1.1MB 20,000 ريال ---
56 سوالات رشته شغلی کتابدار سال92 1.08MB 20,000 ريال ---
57 سوالات رشته شغلی کارشناس امور ورزشی سال92 1.01MB 20,000 ريال ---
58 سوالات رشته شغلی کارشناس امور ورزشی سال91 464KB 20,000 ريال ---
59 سوالات رشته شغلی کاردان امور فرهنگی سال92 934KB 20,000 ريال ---
60 سوالات رشته شغلی کاردان امور فرهنگی سال91 448KB 20,000 ريال ---
61 سوالات رشته شغلی کارشناس امورفرهنگی سال92 1020KB 20,000 ريال ---
62 سوالات رشته شغلی کارشناس امورفرهنگی سال91 454KB 20,000 ريال ---
63 سوالات رشته شغلی متصدی امور دفتری-کاردانی و کارشناسی سال92 1010KB 20,000 ريال ---
64 سوالات رشته شغلی مامور حراست سال92 991KB 20,000 ريال ---
65 سوالات رشته شغلی مامور حراست سال91 476KB 20,000 ريال ---
66 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه ریزی و آموزش سال91 453KB 20,000 ريال ---
67 سوالات رشته شغلی کارشناس بازرسی و نظارت سال92 1.16MB 20,000 ريال ---
68 سوالات رشته شغلی کارشناس بازرسی و نظارت سال91 494KB 20,000 ريال ---
69 سوالات رشته شغلی حسابرس سال92 1.19MB 20,000 ريال ---
70 سوالات رشته شغلی حسابرس سال91 494KB 20,000 ريال ---
71 سوالات رشته شغلی حسابدار2 سال92 1.14MB 20,000 ريال ---
72 سوالات رشته شغلی حسابدار2 سال91 498KB 20,000 ريال ---
73 سوالات رشته شغلی حسابدار1 سال92 1.07MB 20,000 ريال ---
74 سوالات رشته شغلی حسابدار1 سال91 475KB 20,000 ريال ---
75 سوالات رشته شغلی مسئول خدمات مالی سال92 1.01MB 20,000 ريال ---
76 سوالات رشته شغلی مسئول خدمات مالی سال91 486KB 20,000 ريال ---
77 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه و بودجه سال92 1.1MB 20,000 ريال ---
78 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه و بودجه سال91 479KB 20,000 ريال ---
79 سوالات رشته شغلی کارشناس امور اداری سال92 1.08MB 20,000 ريال ---
80 سوالات رشته شغلی کارشناس امور اداری سال91 484KB 20,000 ريال ---
81 سوالات رشته شغلی کارگزین سال92 949KB 20,000 ريال ---
82 سوالات رشته شغلی کارگزین سال91 452KB 20,000 ريال ---
83 سوالات رشته شغلی مسئول خدمات اداری سال92 946KB 20,000 ريال ---
84 سوالات رشته شغلی مسئول دفتر سال92 998KB 20,000 ريال ---
85 سوالات رشته شغلی مسئول دفتر سال91 462KB 20,000 ريال ---
86 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه ریزی و آموزش سال92 1.01MB 20,000 ريال ---
87 سوالات کاردان تاسیسات سال91 586KB 20,000 ريال ---
88 سوالات رشته شغلی اپراتور سال91 605KB 20,000 ريال ---
89 سوالات رشته شغلی کارشناس حفاظت کار سال91 441KB 20,000 ريال ---
90 سوالات رشته شغلی کارشناس تحلیلگرسیستم سال91 431KB 20,000 ريال ---
91 سوالات رشته شغلی کارشناس برنامه ریزی سال91 510KB 20,000 ريال ---
92 سوالات رشته شغلی کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک سال91 474KB 20,000 ريال ---
93 سوالات رشته شغلی کارشناس آزمایشگاه سال91 480KB 20,000 ريال ---
94 سوالات رشته شغلی مهندس تاسیسات کد1 سال91 436KB 20,000 ريال ---
95 سوالات رشته شغلی متصدی امور دفتری کد2 سال91 455KB 20,000 ريال ---
ردیف نمونه سوالات عمومی سال حجم فایل قیمت جزییات دریافت
1 مجموعه سوالات زبان و ادبیات فارسی(ویژه ازمون های استخدامی) 91 1.86MB 30,000 ريال با کلید تستی
2 مجموعه سوالات زبان انگلیسی(ویژه ازمون های استخدامی) 91 1010KB 30,000 ريال با پاسخ تستی +100صفحه
3 مجموعه سوالات ریاضیات و آمار(ویژه ازمون های استخدامی) 91 1.01MB 30,000 ريال 70صفحه با پاسخ نامه
4 مجموعه سوالات اطلاعات اجتماعی,سیاسی,قانونی(ویژه ازمون های استخدامی) 91 636KB 30,000 ريال با پاسخنامه تستی
5 جموعه سوالات احکام,معارف اسلامی(ویژه ازمون های استخدامی) 91 803KB 30,000 ريال 40صفحه با پاسخنامه
6 مجموعه سوالات تشریحی مصاحبه ها(ویژه ازمون های استخدامی) 91 2.68MB 30,000 ريال شامل موضوعات زیر : مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روز ایران و جهان مسایل دینی، عقیدتی نکات مهم از وصیت نامه امام خمینی آشنایی با سازمانها و تشکیلات سازمانی کشوراطلاعاتی درباره سازمان های بین المللی
7 سوالات دروس عمومی 90 4.12MB 50,000 ريال این سوالات فقط شامل سوالات دروس عمومی (زبان فارسی،معارف اسلامی،زبان انگلیسی،ریاضی،آمار،کامپیوتر،سوالات هوش و اطلاعات عمومی) می باشد که برای کلیه آزمونهای استخدامی مناسب می باشد. (وزارتخانه ها-بانکها، شهرداریها، شرکت نفت، شرکت گاز، آموزش و پرورش، ارگانهای دولتی و غیره....
8 مجموعه سوالات فناوری اطلاعات,کامپیوتر(ویژه ازمون های استخدامی) 91 991KB 30,000 ريال با پاسخنامه

کارشناسی ارشد 94 | ارشد فراگیر93کاردانی  فراگیر |  کاردانی سراسری | فنی و حرفه ای93  |  دکتری سراسری 94 |دکتری آزاد 94|دکتری وزارت بهداشت 94  | ارشد وزارت بهداشت 93| منابع  استخدامی 93 |نقشه سایت 

     linkedin      

سوالات کارشناسی ارشد 94 , سوالات دکتری سراسری 94 , دانلود مجموعه سوالات دکتری ازاد 85,96,87,88,89,90,91,92,93.94

  

ما را حمایت کنید
 

-